Gorzkie żale

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 17 Luty 201814:56 Brak odpowiedzi

W życiu Kościoła oprócz nabożeństw ściśle liturgicznych są jeszcze nabożeństwa paraliturgiczne. Należą do nich: Droga Krzyżowa, procesje, litanie, Godzinki, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe oraz Gorzkie żale. Te ostatnie są nabożeństwem rdzennie polskim. Ich melodia odznacza się niezwykłą prostotą rytmiczną i symetrią budowy, gdyż stosuje się do architektoniki wiersza lub zwrotki poetyckiej. Całość utrzymana jest w tonacjach kościelnych i bardzo zbliżona do psalmodii gregoriańskiej, podobnie jak np.
psalmy nieszporne.
Powstanie Gorzkich żalow łączy się ściśle z historią Bractwa św. Rocha przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie (XVII wiek), gdzie posługę duszpasterską pełnili i pełnią Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. Mając na uwadze możliwość udziału jak największej ilości wiernych w nabożeństwie pasyjnym, ówczesny proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie – ks. Michał Bartłomiej Tarło, postanowił przy świętokrzyskiej świątyni wprowadzić nabożeństwo Gorzkich żalów. Troskę o to nabożeństwo powierzył Bractwu św. Rocha, a zwłaszcza jego promotorowi – ks. Wawrzyńcowi Stanisławowi Benikowi. Trzeba podkreślić, że ks. Benik był nie tylko autorem, lecz także redaktorem i wydawcą Gorzkich żalów. Napisanie ich i wydanie nie zajęło mu zbyt wiele czasu. Już bowiem w lutym 1707 r. ukazał się gotowy tekst do druku, pt. Snopek Miry…
Sposób odprawiania nabożeństwa Gorzkich żalów ustalony został przez samego autora. Do jego odprawiania przygotowywano w okresie Wielkiego Postu specjalnie kościół i ołtarz główny. Odprawiano je po Sumie lub Nieszporach. Po skończonym nabożeństwie głoszono kazanie, a potem odbywała się procesja ze świecami

Pierwsze rachowickie warsztaty robienia kwiatów z krepiny i bibuły

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 13 Luty 201820:44 Brak odpowiedzi

Środa Popielcowa

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 11 Luty 201812:14 Brak odpowiedzi

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa:

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię„. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.

Spotkanie Seniorów 2018

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 22 Styczeń 201820:37 Brak odpowiedzi

Wczoraj 21-01-2018 odbyło się coroczne  tradycyjne spotkanie seniorów w Knajpce Leśnej zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką.

Wydaje się, że tym razem było nas jakby nieco mniej. Może dlatego, że w to niedzielne popołudnie zapowiedziały się do niektórych z nas wnuczęta chcąc uczcić święto babci i dziadka.
Przybyliśmy na to spotkanie uroczyście nastrojeni i wystrojeni ciesząc się, że znowu będziemy mogli spotkać się w tym samym co zwykle w gronie.

Uroczystość zagaił  radny powiatu p. Leszek Kołodziej. Wyraził żal z powodu odejścia naszego burmistrza p. Marcina Strączka a następnie nakreślił  perspektywy  obsadzenia stanowiska nowego włodarza gminy.

Nastąpiła część obdarowywania każdego seniora słodyczami i pamiątką wykonaną przez nasze artystki panie Weronikę i Marysię. Były to serca do powieszenia jako ozdoba na ścianie czy drzwiach, wykonane z orzechów włoskich. Organizatorzy jak zwykle zadbali o poczęstunek: kawa i herbata do ciasta a także lampka wina względnie piwo. Czas umilał nam koncert „Orkiestry dętej z Rachowic. I tu należy się nasze seniorów podziękowanie wszystkim tym wymienionym osobom, którym zawdzięczamy tę uroczystość.

Ktoś wpadł na pomysł włączenia telewizora i mogliśmy oglądać drużynowe mistrzostwa świata w lotach narciarskich, co absolutnie nie przeszkodziło  w słuchaniu muzyki, a okazało się to dodatkową atrakcją dającą poczucie komfortu jak u siebie w domu.

Mamy sygnały z zewnątrz, że nasze spotkania seniorów wzbudzają duże zainteresowanie wśród byłych mieszkańców Rachowic. W następnych latach pomyślimy o wystosowaniu zaproszeń dla takich miłych i chętnych gości.

I to nic, że będziemy starsi o rok, ale duchem dalej tacy sami młodzi.
Patrz poniżej zdjęcia z uroczystości:

Spotkanie Seniorów 2018

 

Copyright ©2018 by Rada Sołecka Rachowice