Zmiana godzin Mszy świętych

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 30 Marzec 201413:24

Na Nedzielę Laetare-Niedzielę Róż. Złota róża to piękno i cierpienie
Od 30.03.2014 w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni ulegają zmianie godziny odprawiania mszy świętych wieczornych:
– w tygodniu o 18:30 (o godzinę później),
– w sobotę o 18:30 (o pół godziny później).

W dniu 4.04.2014 msza święta w Rachowicach odbędzie się o 6:45.

Wielki Post

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 21 Marzec 201415:19

a-rekolekcjeLR4UJ89MDlaczego co roku Kościół każe nam pościć? Dlaczego przez ponad 40 dni mamy sobie odmawiać tego, co przyjemne, rezygnować z zabaw, umartwiać się? Jeśli wydaje ci się to nie do końca zrozumiałe, dziwne, jesteś na właściwym tropie! Polskie określenie „Wielki Post” nie całkiem, bowiem odpowiada temu, czym w istocie jest okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W języku łacińskim okres ten określany jest po prostu mianem „quadragesima”, czyli „czterdzieści dni”, a chodzi przede wszystkim o przygotowanie, przemianę w życiu – tak, aby móc całym sobą uczestniczyć w Świętach Paschalnych. Post jest ważnym środkiem, umożliwiającym przemianę (obok modlitwy i jałmużny), ale nie jest sam w sobie istotą tego okresu.

Przepisano z Gazetki Parafialnej

Zakończenie Rekolekcji Parafialnych

E-strona Sołectwa Rachowiceśroda, 19 Marzec 201420:17

images6R3A1M4ZZakończyły się rekolekcje w naszej Parafii. Każdy z nas przeżył je na swój sposób, ale dla każdego z nas był to czas szczególnego zamyślenia, „czas zatrzymania czasu”, zasłuchania i w natłoku codziennych spraw na nowo odnajdywania siebie. Czy rzeczywiście to, co usłyszeliśmy stało się dla kogoś motywem jakiejś wewnętrznej decyzji, przemiany czy chociaż refleksji nad sobą, swoim życiem? Działanie Słowa jest tajemnicą. I to od Niego zależą owoce wszelkiego przepowiadania, duszpasterstwa w ogóle. Siewca zasiał. To jest Jego jedyne zadanie. I nawet nie jest szukanie owoców. A co z tego wyniknie – wie tylko Bóg.
Księże Krzysztofie przez Swoje nauki ożywiłeś naszą wiarę i uświadomiłeś nam, jak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest bycie człowiekiem wierzącym. Po Twoim wyjeździe postaramy się zapamiętać Twoje rady z nadzieją, że, w naszej wspólnocie będzie widać owoce sianego ziarna Bożej łaski. Dziękujemy Ci z całego serca za trud głoszenia Słowa Bożego w sposób niezwykle prosty i zrozumiały, za Twoje zaangażowanie oraz piękne świadectwo wiary. Życzymy obfitości tych łask, które są Ci najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze.
Niech Zmartwychwstały Chrystus Ci błogosławi!
Szczęść Boże.

Wiosenne(?) porządki w Sołectwie

Grzegorz Masarczyksobota, 15 Marzec 201414:31

Zdjęcie0162 Kolejna inicjatywa podjęta przez Radę Sołecką to oczyszczenie terenu wokół parkingu przykościelnego. Zalegające liście zostały zebrane i spakowane do worków, których wywiezienie  nieodpłatnie zaoferował ZGKIM. Natomiast  ścinki drzew, dzięki uprzejmości p. Andrzeja Franika, który podstawił traktor z przyczepą, zostały wywiezione poza teren zabudowany i spalone. (więcej…)

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice