Święta Wielkanocne na dawnym Śląsku

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 13 Kwiecień 201421:09

Na Śląsku w  śląskich rodzinach istnieje osobliwy szacunek dla dziedzictwa kulturowego, imagesGRMZOIHMwłasnego regionu, religii, przywiązania do gwary, niespotykane w innych regionach. Rytm życia na Śląsku jest silnie związany z rokiem kościelnym i świętami katolickimi, ale i też z ludowymi wierzeniami, które to motywy przenikają się i łączą  ze sobą. Poznanie i kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości regionalnej oraz wpływa pozytywnie na budowanie więzi rodzinnych między starszym i młodszym pokoleniem. Duży wpływ na bogactwo naszej obrzędowości miało położenie Śląska na styku trzech kultur: polskiej, niemieckiej i morawskiej. Ślązacy mogli swobodnie czerpać z każdej z nich. Dziś często już nie jesteśmy w stanie ustalić, czy jakiś obrzęd ma rodzime pochodzenie, czy też został zapożyczony od sąsiadów.
Święta wielkanocne na dawnym Śląsku charakteryzowały się dużą obfitością różnorodnych potraw i wypieków. (więcej…)

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice