Okres Pasyjny Wielkiego Postu

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 4 Kwiecień 20149:26

Kościół p.w. Trójcy Świętej, Rachowice. Wizerunek Piety z początku XVIII w.Dwie najbliższe niedziele to Okres Męki Pańskiej.
Zakrywa się fioletowymi zasłonami krzyże i obrazy na znak głębokiej pokuty.
Wpatrujmy się w wizerunek naszej Rachowickiej Matki Boskiej Bolesnej.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice