Dzień św. Floriana – Dzień Strażaka

Grzegorz Masarczyksobota, 3 Maj 201417:41

imagesTN0U63H7W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę, polegającą na dawaniu siebie samego bliźnim. Właśnie takie idee przyświecają strażakom, dla których wzorem jest patron strażaków św. Florian, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom. Jest czczony jako opiekun wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.
Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania strażakom z naszej rachowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.
Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.
Sołtys Grzegorz Masarczyk i Rada Sołecka

Najpiękniejszy miesiąc maj….

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 3 Maj 201414:14

Maj-miesiąc MaryjnyChrześcijaństwo krzewiąc swą misję ewangelizacyjną w świecie przejmowało i dalej przejmuje zastane elementy kulturowe i tubylcze poszczególnych narodów nadając im nowe, chrześcijańskie znaczenie. Tak było również w przypadku przejęcia miesiąca maja. Niegdyś, w starożytności był to miesiąc związany z kultem bogini Artemidy z Efezu, a już od V w. po Chrystusie, kiedy to ogłoszono pierwszy dogmat maryjny na soborze w Efezie, zaczęto akcentować charakter maryjny tego miesiąca.
Oczywiście wybór Maryi jako patronki tego miesiąca wynikał z roli, jaką Ona pełniła w życiu Jezusa i pierwotnego Kościoła oraz wiosennego charakteru samego miesiąca. W średniowieczu trend maryjny pogłębił się jeszcze bardziej. Zamierzano w ten sposób wyeliminować lub nadać głębszego chrześcijańskiego znaczenia zastanym pogańskim rytom praktykowanym właśnie w tym miesiącu. Cześć ta rozwinęła się szczególnie w XVII w. stając się praktyką w połowie XIX w. Do tej praktyki odwołał się papież Paweł VI w swej encyklice ‚Mense maio’ (1965), nawołując do zachowania tej tradycji.

Oprac. na podst. Ogłoszenia Parafialne od 4.05.2014 do 11.05.2014

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice