Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 27 Grudzień 20156:18

Sw. RodzinaDzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

Jutro, w święto Świętych Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu Heroda

Papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 roku. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: „Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”.

Święto świętych Młodzianków

Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadomie, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je „pierwocinami Kościoła”. Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.

Opis męczeństwa dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić nowo narodzonego Mesjasza.

   2 dz1dz.3dz

Boże Narodzenie 2015 – życzenia od Sołtysa i Rady Sołeckiej

Grzegorz Masarczykczwartek, 24 Grudzień 201512:05

Boże Narodzenie 2015- życzenia od Sołectwa Rachowice

Boże Narodzenie 2015 – życzenia od Duszpasterzy

E-strona Sołectwa Rachowiceśroda, 23 Grudzień 201521:46

Życzenia od Duszpasterzy

Odwiedziny duszpasterskie – kolęda 2015 / 16

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 21 Grudzień 201523:21

ksiadz_po_koledzieODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – K O L Ę D A     2015 / 16

 27.01.15 – niedz.  g.13.30 ks. Badura od Straszek ul. Kozielska, ul. Strażacka

                                        Wiejska ul. Kozielska Komor  ul. Pocztowa do spotkania.,

        Sierakowice       g. 13.30 ks. Wik. ul. Kozielska od  Slupina,  ul. Tworogowska,

  1. 13.30 ks. Prob. Koniczek B do p. Kościelny Rachowice

   28.12.15-poniedz. g. 11.00 ks. Badura.  od Leśniczówki do kapliczki Sierakowice

  1.             11.00 ks. Wik.  Zastawie do kapliczki Sierakowice
  2. 11.00 ks. Prob. ul. Wiejska od Gorewoda K. do Fabian A.

    29.12.15 – wtorek  g. 11.00 ks. Wik,  i ks. Badura  ul.Ceramiczna, i Bloki  CERAM.  i Blok Wsp. rozpoczęcie od str. Zakładu Sierakow.

    30.12.15 –  środa    g.11.00 ks. Wik. od Królicka E. ul.Pogod. Miła i domki w polu  

  1.       Badura od Majątek do …,spotkania Rachowice
  2. Prob. ul. Wiejska od Król  do Masarczyk G. R-e

31.12.15 –czwartek KOLĘDY NIE BĘDZIE

   1.01.16 – piątek KOLĘDY NIE BĘDZIE

     2.01.16 – sobota g.9.30 ks. Wik. ul. Spokojna – Kampe R do Skarka R-e

  1. 9.30 ks. Prob. Świgost do Klapec Rachowice

    3.01.16 – niedz.   g.13.30 ks. Prob. .ul. Boczna, Lipowa, Osiedlowa Sierakow.

  1.         13.30 ks. Wik. ul. Osiedlowa od Adamek …. Sierakow.

   4.01.16 – poniedz. g.15.00 ks. Wik. (od Kotuc Niemiec …)

                                    15.00 ks. Prob. ( od Gabryś )   GOSZYCE

   5.01.16 – wtorek. g.14.30 ks. Prob. od Pieczka Alencynowicz  za Kościołem,

  1. Dolna do spotkania   Sierakowice

                                g.14.30 ks. Wik. od Mainka J  Rachowicka do spotkania

   6.01.16 – Obj.Pań g.13.30 Wik. od Bojszowa  i Prob. od szkoły Rachowice

   7.01.16 – czwart. g.14.00 ks. Prob. Stargot  Sierakowice

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice