Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 29 Marzec 20157:00

palm-sundayNiedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem. W Niedzielę Palmową czyta się lub śpiewa opis Męki Pańskiej

Zaproszenie na uroczystości prezbiteratu brata Symeona

Grzegorz Masarczyksobota, 28 Marzec 201519:09

imagesQN920J0W

Ogłoszenie prymicyjneRodzice zapraszają naobchody prezbiteratu  brata SymeonaW sobotę 11 kwietnia na godz. 15.00 nasz syn   Szymon Masarczyk – obecnie brat Symeon, zakonnik Zakonu Braci Mniejszych przyjmie z rąk  Arcybiskupa Wiktora Skworca   w bazylice  panewnickiej  święcenia prezbiteratu- czyli sakrament kapłaństwa

Chcemy serdecznie zaprosić na tę uroczystość wszystkich chętnych Parafian z parafii p.w. Trójcy Świętej, do bazyliki w  Panewnikach w sobotę 11 kwietnia na godz. 15.00.

W dniu następnym   czyli w niedzielę 12 kwietnia o godz. 11.00 w naszym parafialnym kościele p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach brat Symeon odprawi swoją pierwszą mszę świętą  tzw. prymicyjną.

Chcielibyśmy przeżyć tą uroczystość w jak najliczniejszej wspólnocie parafialnej. W imieniu naszego syna jak i naszym serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do kościoła w Rachowicach na tę uroczystą liturgię.

Te uroczyste dni pragniemy również uświetnić spotkaniem pod namiotem festynowym na placu przy Leśnej Knajpce w Rachowicach. Zapraszamy wszystkich parafian na wspólne popołudniowe spotkanie w niedzielę 12 kwietnia  o godz. 15.00,  przy muzyce , kawie i kołoczu.

Pełne teksty Zaproszeń można przczytać i pobrać poniżej:

Uroczystości prezbiteratu brata Symeona -ogloszenie prymicyjne

Zaproszenie na uroczystosci prezbiteratu brata Symeona

Wiedza i cel podejmowania Duchowej Adopcji

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 22 Marzec 201517:43

Duchowa adopcjaDuchowa Adopcja przywraca równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia (syndromu postaborcyjnego).
Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu. Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”.
Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9  miesięcy.

 

Dziękujemy ks. Profesorowi Piotrowi Morcińcowi za święty czas rekolekcji w naszej parafii

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 Marzec 201510:44

Rekolekcje 2015Drogi księże Profesorze,
Dziękujemy za trud głoszenia Słowa Bożego i za Twoje płynące z głębi serca osobiste zaangażowanie w to, abyśmy mogli spotkać Boga żywego – odkryć Boga działającego w historii naszego życia. Dzięki Twoim naukom mieliśmy szansę zaznać budzącej się w nas świadomości, że można lepiej żyć, pod warunkiem, że nasza wiara w Boga znajdzie swoje odzwierciedlenie w miłości do bliźniego, w umiejętności przebaczania, że zadbamy o naszą duszę, że przedłożymy Prawo Boże ponad ludzkie prawo.

Dziękujemy za czas oświecenia, pozwalający, aby Pan dawał się nam poznać. Dziękujemy za przypomnienie, że całe dobro pochodzi od Niego i że tak bardzo Mu na nas zależy.

 Dziękujemy za wzbudzenie w nas potrzeby szukania codziennie Boga żywego, z którym może być nam dane nawiązanie relacji i wyruszenie w drogę z Nim.

 Dziękujemy za nacechowane miłością bliźniego zaangażowanie w  przekazywaniu Bożej Edukacji, która pomogła nam odkryć na nowo wartość rodziny. Dziękujemy za cisnące się łzy wzruszenia słuchając tych nauk i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Z całego serca życzymy Księdzu dalszych Darów Ducha Świętego i Opieki Matki Bożej oraz obfitości tych łask, które są najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze.
Szczęść Boże,
życzą Parafianie i Duszpasterze z parafii p.w. Trójcy Świętej

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice