Kapłaństwo

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 11 Kwiecień 201522:33

Swięcnia prezbiteratuKapłaństwo

W czasie święceń kapłańskich dzieje się coś zupełnie wyjątkowego. Katedra jest swoistą Górą Tabor, na której dokonuje się przemienienie. Oto do katedry wchodzi diakon, a wychodzi ktoś zupełnie inny – kapłan, który może sprawować sakramenty święte.

Po uroczystościach związanych z przyjęciem sakramentu święceń każdy neoprezbiter (tak nazywa się nowo wyświęconego kapłana) przygotowuje się do sprawowania swojej pierwszej Mszy świętej, którą od początku do końca odprawia. Tę Prymicję celebruje się w swojej rodzinnej parafii, pośród wiernych, wśród których się żyło i wzrastało. To wyjątkowe wydarzenie także w życiu parafii, zarówno dla wiernych, jak i duchownych – ksiądz proboszcz ma wielką radość z faktu, że z jego wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał kogoś do służby w swojej winnicy.

W tradycji polskiej, szczególnie na wsiach i w małych miastach, choć zdarza się też w dużych aglomeracjach miejskich, neoprezbiter przed Mszą świętą prymicyjną prosi swoich rodziców o błogosławieństwo. Tą prośbą nawiązuje się do błogosławieństwa narzeczonych, którzy mają przyjąć sakrament małżeństwa. W katalogu sakramentów, którego uczymy się do Pierwszej Komunii świętej, mówimy: małżeństwo lub kapłaństwo, bo trzeba wybrać „albo”, „albo”, ale wybierając kapłaństwo, także prosi się rodziców, bądź rodzica, o ten dar rodzicielskiego błogosławieństwa na drogę, drogę pójścia za Panem, drogę prowadzenia wiernych do Boga.

Po błogosławieństwie w zwyczaju jest, że kapłan ubrany w szaty liturgiczne wyrusza w procesji ze swego domu do rodzinnej parafii, by celebrować Eucharystię. Neoprezbiter najczęściej idzie w tzw. wieńcu wykonanym z liści, który jest niesiony przez dziewice ubrane w białe suknie. To symbol czystości i niewinności oraz całkowitego oddania się Bogu na służbę przez tego, który idzie we wnętrzu wieńca. Procesja zmierza do świątyni, z oddali słychać dzwony witające przybywających.

[Opracowano na podst. Ogłoszeń Parafialnych 15-nw-2]

Pierwsze godziny po święceniach naszego kapłana Symeona Masarczyka

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 11 Kwiecień 201521:39

W dniu  11.04.2015 r w Bazylice Mniejszej Zakonu braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach nasz Parafianin   brat Symeon przyjął święcenia prezbiteratu  z rąk szafarza święceń  ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. Dla nas Parafian uczestniczących w tym obrzędzie było to przeżycie o takiej głębi, że nie da się go inaczej wyrazić jak jedynie słowami poety:

images4Y4U1PA0Kapłaństwo
O, namaszczone, o, tajemnicze kapłańskie ręce.
Ojciec was lepił, Syn umiłował, Duch was poświęcił.

Ojciec się z wami łamie, jak chlebem swą stwórczą mocą,
Duch was pomazał, Duch was napełnił i przeistoczył.

Syn was, jak owce pilnie odszukał wśród rąk tysięcy,by złożyć na was
swoje, przebite, skrwawione ręce.

O, tajemnicze! o, przemienione! kapłańskie dłonie!
Pieczęć wieczystą wypalił na was wieczysty Płomień.

Z bojaźni drżeniem odgadnąć pragnę co się w was chowa.
Czy też wy jeszcze jesteście moje, czy Chrystusowe?…

S.Nulla (Adonai.pl-portal katolicki)

POMÓŻMY MIESZKAŃCOM GOSZYC

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 11 Kwiecień 201511:00

Nivea Goszyce banerDrodzy Rachowiczanie, pomóżcie nam wygrać Rodzinne Miejsce Zabaw. Postanowiliśmy wziąć udział w konkursie, ale tylko z Waszą pomocą jesteśmy w stanie rywalizować z dużymi miejscowościami.
Prosimy oddawajcie CODZIENNIE jeden głos z jednego adresu mailowego na naszą lokalizację.
Pierwsza tura konkursu trwa od 1 do 30 kwietnia 2015.
Wejdźcie na stronę: tu kliknij, żeby zaglosować
Wybierz: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI … GOSZYCE, Wiejska
GŁOSUJ
Zobacz więcej
Plakat konkursu Nivea- obraz Plakat konkursu Nivea -tekst

 

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice