Wigilia Paschalna

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 4 Kwiecień 201512:21

Wigilia PaschalnaJest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem – Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, Napełnia je wszystkie w głąb (wszystkie one – czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?) Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.

[Karol Wojtyła]

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice