Uroczystość Trójcy Świętej

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 30 Maj 201517:25

Trójca swiętaW najbliższą niedzielę 31.05.2015,  jak co roku w naszej parafii obchodzimy uroczystość odpustową ku Czci Trójcy Przenajświętszej W Rachowicach o godz. 11. ojciec Franciszkanin Atanazy odprawi Sumę Odpustową z podziękowaniem za wszelkie łaski w intencji całej Parafii.

 Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania, natomiast tym co je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i Syna.

Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy mówi o swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych Osobach Boskich. W trakcie chrztu Jezusa ma miejsce objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu, natomiast Duch Święty pojawia się w postaci gołębicy.

Istnienie Trójcy Świętej było od początku trudne do pojęcia przez ludzki umysł. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa toczyły się spory teologiczne na temat pochodzenia Chrystusa oraz miały miejsce ataki heretyków (arian), którzy negowali bóstwo zarówno Chrystusa, jak i Ducha Świętego. W wyniku takiej sytuacji Kościół starał się jeszcze mocniej podkreślać prawdę wiary o Trójcy Świętej poprzez wprowadzenie specjalnych modlitw liturgicznych.
Aby zrozumieć na czym polega dzieło odpustowe , które jest darem Bożego miłosierdzia dla świata czytaj: Czym jest odpust.

KOMUNIKAT Stowarzyszenia Promocji Kobiet Aktywnych „SPINKA”

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 28 Maj 201514:05

47961_511592758851485_1989278671_nSPINKA – Organizacja pozarządowa

ŚLĄSKA AKADEMIA LIDEREK zaprasza kobiety, które chcą aktywnie działać na rzecz zmian w swoim środowisku lokalnym, poprzez rozwijanie swojego potencjału i wzmocnienie kompetencji liderskich. Projekt ma na celu przygotowanie kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych i promowanie zasady równości płci.

Zapraszamy kobiety mające wewnętrzną potrzebę rozwoju oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian społecznych. Zastanówcie się Panie Rachowiczanki!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!  patrz link: http://www.spinka.slask.pl/aktualnosci/slaska-akademia-liderek/

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 w Rachowicach:

E-strona Sołectwa Rachowiceśroda, 27 Maj 201510:50

BIERZMOWANIE

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 23 Maj 201518:10

BierzmowanieW najbliższy wtorek 26 maja w Rachowicach ks. Bp Ordynariusz Jan Kopiec, odprawi o godz. 17.00 pontyfikalną Mszę św. i udzieli sakramentu bierzmowania naszym uczniom z klas III Gimnazjum.

Msza Święta będzie sprawowana z intencją próśb o Dary Ducha Świętego dla naszej młodzieży oraz w intencji ich rodziców i rodzeństwa o Boże Błogosławieństwo i opiekę.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny. Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice