Ciszą cmentarną ukołysani

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 31 Październik 201511:57

Ciszą cmentarną ukołysaniTu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Smutek to jest mrok po zmarłych tu,
ale dla nich są wysokie, jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

[Joanna Kulmowa]

ZEBRANIE WIEJSKIE w dniu 03.11.2015

Grzegorz Masarczykczwartek, 29 Październik 201514:00

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie dnia 03.11.2015(wtorek) o godz. 17.00 do świetlicy wiejskiej w Rachowicach przy ulicy Wiejskiej 111.                                                                                                                 

Główne tematy zebrania to :

  • Propozycje prac na 2016 rok
  • Informacja o bieżących działaniach Rady Sołeckiej
  • Informacja Burmistrza o inwestycjach w Rachowicach
  • Wolne wnioski

ZAPRASZAMY

 

Święci Szymon i Juda Tadeusz

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 25 Październik 201522:20

Sw. SzymonEwangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk. Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia „gorliwy”, gdyż tak je również można tłumaczyć.
W ikonografii św. Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia.

Sw. Juda TadeuszO życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny”. Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła, dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym. Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?”
W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa – według podania jako krewny Jezusa miał być do Niego bardzo podobny. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.

Sołecki plan zagospodarowania terenu wokół stawku śródwiejskiego

Grzegorz Masarczykwtorek, 20 Październik 201512:03

stawek6W grudniu ubiegłego roku dzięki inicjatywie Sołectwa i finansowemu udziałowi Spółki Wodnej przystąpiono do oczyszczenia stawu śródwiejskiego. O tych pracach pisaliśmy na naszej stronie: https://rachowice.eu/?p=3621

Ta część planu została zrealizowana w całości. Drugą  częścią  wtedy tego planu było  zagospodarowanie terenu wokół stawku. Zdawaliśmy sobie sobie sprawę, że będzie to wiązało się z akceptacją Urzędu Gminy, a co za tym idzie od uwzględnienia naszej inicjatywy w gminnym budżecie finansowym na 2015 rok.

Plan sołecki dotyczący zagospodarowania terenu wokół stawku jest nadal aktualny. Aby dać Państwu możliwość realistycznego wyobrażenia sobie zagospodarowania tego terenu przedstawiamy poniżej wizualizację będącą zarysem koncepcji projektowej.  Na podstawie tej koncepcji będzie opracowany projekt techniczno- ekonomiczny dający podstawę do realizacji.

Toczą się rozmowy w sprawie finansów z Urzędem Gminnym, jak również staramy się pozyskać fundusze z innych źródeł. Głównym źródłem finansowania powyższej inwestycji będą jednak  środki oddane do dyspozycji Rady Sołeckiej czyli tzw. „fundusz sołecki”. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja tego dużego przedsięwzięcia będzie musiała być przełożona na przyszły rok i ze względów  finansowych będzie musiała odbywać się etapami.

stawek1 stawek2 stawek3 stawek4 stawek5 stawek7

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice