Ciszą cmentarną ukołysani

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 31 Październik 201511:57

Ciszą cmentarną ukołysaniTu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.

Smutek to jest mrok po zmarłych tu,
ale dla nich są wysokie, jasne światy.
Zapal świeczkę.
Westchnij.
Odejdź pełen jasności skrzydlatej.

[Joanna Kulmowa]

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice