Ofiarowanie Pańskie i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 31 Styczeń 20166:05

Ofiarowanie Pańskie2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.

W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu.Matka Boska Gromniczna
Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Podczas Mszy Świętej będzie poświęcenie gromnic a po mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja.

 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

„Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem” – podkreśla Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata. „Życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją”.

Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną „obrać lepszą cząstkę” – podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.Swiatowy Dzień Życia Konsekrowanego

 

Rachowicki Dzień Seniora 2016

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 25 Styczeń 20169:37

2016-01-24 15.23.39W dniu 24  stycznia odbyło się już kolejne „Spotkanie Seniorów 2016”,  ufundowane przez Sołtysa, Radę Sołecką i przy współudziale  organizacyjnym Leśnej Knajpki.
Co roku  grono osób biorących udział w  tym spotkaniu  powiększa się o nowe osoby. Miałam w tym roku zaszczyt i przyjemność znaleźć się w tym szacownym gronie. Przeżyłam niepowtarzalną atmosferę tej uroczystości niejako od wewnątrz. Jest to autentycznie radosne spotkanie nie tylko osób, ale i wspólnota przeżyć i uczuć.  Nawiązują się  sympatyczne rozmowy, wytwarzają relacje wzajemnych sympatii. Tematy dotyczą problemów aktualnych dla naszego wieku.  Odświętność takiego spotkania potęguje atmosfera karnawałowa, wspaniały wystrój sali i eleganckie  podanie do stołu: kawy , ciastek tortowych i lampek wina, a dla smakoszy piwa.
Wzruszające  były prezenty – wytwory pracy naszych artystek: Pań Weroniki i Marysi, które jak co roku zadbały o gustowną i niebanalną pamiątkę. Można sobie wyobrazić, że starsi uczestnicy mają pokaźniejszą kolekcję takich prezentów. Nie zabrakło też słodyczy będących uzupełnieniem prezentu.

Ukoronowaniem wieczoru był występ naszej Orkiestry Dętej  z Rachowic, która grając  znane i lubiane utwory  pobudzała do śpiewu i kołysania się w rytm melodii.

Nasze dusze  odmłodniały i wróciliśmy do domów jakby inni: staruszkowie

 Na prośbę  uczestników spotkania i w Ich imieniu oraz swoim własnym składam serdeczne podziękowania Organizatorom tej cennej uroczystości za trud i inwencję włożone w jej realizację.

Mamy nadzieję, że poniższe zdjęcia pozwolą na utrwalenie w pamięci tych niezapomnianych chwil:

Spotkanie Seniorów 2016 – zdjęcia

 

 

 

 

 

 

Nawrócenie św. Pawła

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 24 Styczeń 20166:34

Nawrócenie sw. PawłaNawrócenie św. Pawła

 W dniu 25 stycznia przypada wspomnienie nawrócenia  Szawła, który po tym niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i stał się Pawłem.
Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być może był uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan. W Dziejach Apostolskich czytamy: Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” Powiedział: „Kto jesteś, Panie?” A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.

Sw. Tomasz z AkwinuŚwięty Tomasz z Akwinu

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu przypada na dzień 28 stycznia. Tomasz z Akwinu był kapłanem, zakonnikiem – Doktorem Kościoła, kaznodzieją, poetą, wielkim myślicielem, o którym powiedziano, że „między uczonymi  był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”.

Tomasz w Sumie teologicznej przedstawia pięć dróg, sposobów poznania Boga. Napisał tyle, ile można o Bogu powiedzieć, bo wiedział z osobistego doświadczenia modlitwy, że jest On niezgłębioną tajemnicą Miłości. Właśnie dlatego sylogizmy i filozoficzne rozważanie nie wystarczą, by wyrazić Jego istotę.

Akwinata wyznaczył jasne granice i specyfikę poznania Boga na drodze czysto rozumowej odróżniając je od poznania nadprzyrodzonego, które jest bezpośrednim udzielaniem się Stwórcy stworzeniu. Kiedy będąc dzieckiem, wołał: „chciałbym zrozumieć Boga”, mówił to jako rodzący się mistyk i człowiek Kościoła, a nie filozof. Gdy już kończył najważniejsze swoje dzieła, pokornie stwierdził, że wszystko, co napisał jest tylko słomą. Wiedział bowiem, że Bóg jest zawsze większy!

Dni Babci i Dziadka

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 19 Styczeń 201612:34

Dzień Babci i Dziadka

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice