Godzina Miłosierdzia

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 27 lutego 201620:49

Chrystus MiłosiernyGodzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie trzeciej po południu.

Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o 1500, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.

Modlitwa Jana Pawła II

 

Zaproszenie na Zebranie Wiejskie dn.03-03-2016r

Grzegorz Masarczyksobota, 27 lutego 201616:59

Zebranie Wiejskie 03. 03.2016

Życzenia Urodzinowe dla ks. Proboszcza

Grzegorz Masarczykśroda, 24 lutego 20166:00

Urodziny Proboszcza 2016

Dzień modlitw za misje i misjonarzy

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 21 lutego 20169:23

Z dziećmi na misjiDzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad gentes i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. W Roku Miłosierdzia zwracamy uwagę na to, że misjonarze są świadkami Bożego miłosierdzia na krańcach świata. Dzięki nim obraz Jezusa miłosiernego dotarł do afrykańskiego buszu, na stepy Kazachstanu i zimnej północnej Kanady. Także w dalekiej Nowej Zelandii i na Madagaskarze rozbrzmiewa orędzie miłosierdzia. Misjonarze potwierdzają je uczynkami miłosierdzia.

Tu czytaj: Dzień misyjny ojca Symeona,
Wesprzyj misję nie tylko modlitwą

Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice