Najpiękniejszy miesiąc maj

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 30 Kwiecień 201622:45

Maryja Królowa PolskiMaj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym Maryi. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, niezwykle popularne są w tym czasie nabożeństwa majowe. Nam kojarzą się one z małymi kapliczkami skrytymi w bzach lub wiejskimi kościołkami, skąd szeroko po okolicy niosła się majowa pieśń ku czci Najświętszej Panienki. Początkowo sądzono, że nabożeństwa majowe zaczęto odmawiać w XVIII w. Tymczasem badania mariologów wykazały, że były one znane dużo wcześniej, i to właśnie na Wschodzie. Gdzie indziej za Maryjny uchodził sierpień i nawet nakazywano prawem, modlitwy ku czci Matki Bożej właśnie w tym miesiącu. Na Wschodzie prekursorami majowych nabożeństw byli chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się na modlitwach wokół Maryjnych figur, śpiewali pieśni w podziale na chóry, obsypywali posąg kwiatami. W każdą sobotę nabożeństwo było bardziej uroczyste i obowiązkowe dla tych, co nie chodzili na nie codziennie. Ponoć pomysłodawcą tego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, gorący obrońca boskiego macierzyństwa Maryi. Miesiąc Maryi znany był także w Ziemi Świętej, Grecji, Syrii, ale prawdziwą popularność zdobyło on dopiero na przełomie XIII i XIV w.

Nabożeństwa majowe

Wspomnienie św. Marka – błagalna procesja o urodzaje

E-strona Sołectwa Rachowiceśroda, 27 Kwiecień 201621:33

Procesja sw. MarkaW dniu 25 kwietnia obchodzilismy wspomnienie św. Marka, Ewangelisty, m.in. patrona wiosennych zasiewów. Jest to dzień modlitw błagalnych o dobre urodzaje, które zapewnią nam dostatek chleba powszedniego. Obecnie – gdy większość ludzi nie żyje już z uprawy roli – wielu wiernych zdaje się nie odczuwać potrzeby takiej modlitwy. A przecież każdy z nas potrzebuje Bożego błogosławieństwa dla swej pracy, nie tylko mieszkańcy wsi.

Dlatego co roku 25. kwietnia idziemy na procesję błagalną o urodzaje i prosimy św. Marka Ew. by uprosił u Opatrzności Bożej łaskawość i błogosławieństwo dla ziemi i pracy ludzkiej. Aby nikt nie głodował, abyśmy umieli się tez podzielić z  ubogimi.

Poniżej zdjęcia z  błagalnej procesji o urodzaje  na św. Marka w Rachowicach

Wspomnienie św. Marka – procesja o urodzaje

 

 

Święty Marek Ewangelista

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 24 Kwiecień 201618:12

Święty Marek EwangelistaNajwiększą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza.

Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki. Tłumaczy również zwyczaje żydowskie. Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa jako pośrednich świadków męki Pańskiej.

Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody.

Dni Krzyżowe

Obchody Dni Krzyżowych zapoczątkował około roku 470 bp. Mamert w diecezji Vienne. Kiedy diecezja została dotknięta klęskami żywiołowymi, trzęsieniem ziemi i wojną, biskup dla ubłagania łaski Bożej zarządził procesje błagalne w poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem. W roku 511, po synodzie w Orleanie zwyczaj ten rozpowszechnił się w całej Francji. Nabożeństwa tych trzech błagalnych dni nazywano litaniae minores (litanie mniejsze), w odróżnieniu od procesji o podobnym charakterze odprawianej 25 kwietnia, w święto Marka Ewangelisty, zwanej litaniae maior (litanie większe). Ta ostatnia tradycja wywodzi się z Rzymu. Początki jej sięgają VI wieku. Niektórzy wywodzą ten zwyczaj z pogańskiej procesji ku czci bogini Robigo, która miała ochraniać nowe zasiewy od klęsk żywiołowych, szkodników i chorób. Chrześcijaństwo nadało temu pogańskiemu zwyczajowi nową treść, kierując modlitwy błagalne ku prawdziwemu Bogu, przyzywając wstawiennictwa św. Marka i innych świętych. W roku 816 papież Leon III wprowadził te procesje w Rzymie i wkrótce przyjęły się one w całym Kościele

 

Niedziela Dobrego Pasterza

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 Kwiecień 201622:20

W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy słyszymy, że Pan Jezus porównuje się do pasterza troszczącego się o owce. Tak! Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który opiekuje się nami – swoimi owcami i każdego z nas pragnie obdarować życiem wiecznym, które wysłużył przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dziękujmy za ten dar, dziękujmy za nieskończoną miłość Pana Boga i bądźmy Mu posłuszni.To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza. Dziś po południu nieszpory i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne

W poniedziałek 18 kwietnia wieczna adoracja w kościele w Rachowicach wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 12.00 i adoracja do wieczornej mszy św

Apostolat margaretkaModlitwa za kapłanów – Apostolat Margaretka

Ruch Margaretek założyła w Quebek w Kanadzie prof. Louise Ward, a cała historia rozpoczęła się w minionym wieku od chorej na chorobę Hainego Mediny 13-latki, Margaret O’Donnel. Przez 27 lat, większość swego życia, spędziła ona przykuta do łóżka, sparaliżowana od stóp do głów. 100 procentowa kaleka, która sens życia znalazła w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę. Czasem zjawiało się nawet 20 dziennie. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat. Trzy lata po jej śmierci wspomniana Louise Ward założyła Apostolat Margaretek.

Jak stworzyć Margaretkę? Liderzy apostolatu radzą: Margaretkę mogą tworzyć pojedyncze osoby lub rodziny. Ważne jest to, aby w każdy dzień tygodnia ktoś się modlił za danego kapłana. Symbolem Apostolatu Margaretka jest kwiatek o siedmiu płatkach symbolizujących siedem dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu listkach kwiatowych imiona i nazwiska siedmiu osób lub nazwiska rodzin, które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy – każda osoba lub rodzina w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana.

Dobry pasterz

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice