Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 29 Maj 20167:00

Najswiętsze Serce Pana JezusaUroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa.

Najpopularniejsze formy kultu Serca Jezusa, oprócz samej uroczystości, to: odprawiane przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusa, Litania do Serca Jezusowego, a także akt zawierzenia Sercu Jezusa. Również liczne zakony i bractwa poświęcone są Sercu Jezusa. Najbardziej znane zgromadzenia to: sercanie, sercanki, Bracia Serca Jezusowego, siostry Sacré Coeur oraz Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Wśród bractw najliczniejsze jest Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstałe dzięki inicjatywie zgromadzenia sióstr wizytek, do którego należała św. Małgorzata Maria Alacoque.

Boże Ciało 2016

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 26 Maj 201617:29

W dniu dzisiejszym w Uroczystość Bożego Ciała w  naszej miejscowości uczestniczyliśmy w uroczystej procesji eucharystycznej. „Nasz udział w procesji był i  zawsze  jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus Chrystus jest wśród nas,  i w naszym życiu. Jest też  ufnym zawierzeniem Chrystusowi w Jego  błogosławieństwo „ naszym zagrodom i rodzinom” i obdarzaniem nas pokojem. Procesja przypomina nam też, że jesteśmy ludem Bożym, który nieustannie pielgrzymuje w drodze do domu Ojca w niebie”.  Daje też  nam wiernym poczucie  uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie Chrystusa a tym samym  zobowiązuje do oddawania chwały Bogu”.
Boże Ciało 2016
Ksiądz Proboszcz dziękuje za przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie  ulic i domów, dziękuje dzieciom, które sypały kwiaty, górnikom i młodzieży od sztandarów i feretronów, a  także orkiestrze  towarzyszącej nam w czasie procesji. Dziękuje także wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przebieg procesji.

Boże Ciało 2016 – zdjęcia

26 maja Dzień Matki

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 26 Maj 20166:00

Dzień Matki 2016

Uroczystość Najświętszej Trójcy

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 22 Maj 20166:40

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej i ODPUST PARAFIALNY, wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu. ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach

Jeden w Trzech Osobach

Jeden w Trzech OsobachWiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego.

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

Trójca Swięta - rys.2

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice