2 lutego – Ofiarowanie Pańskie

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 28 Styczeń 201716:01

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela”.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Przypada on corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to szczególna okazja do głębszej refleksji Kościoła powszechnego nad darem życia poświęconego Bogu.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce, to okazja do wsparcia klasztorów kontemplacyjnych. Właśnie na ich rzecz w tym dniu zbierane są ofiary. Do różnych wspólnot i instytutów życia konsekrowanego należy w Polsce około 35 tys. osób, wśród których prawie 70 proc. stanowią kobiety.

Spotkanie Seniorów 2017

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 23 Styczeń 201719:34

Tradycyjnie, jak co roku odbyło się w Knajpce Leśnej „Spotkanie Seniorów 2017„, które tym razem przypadło na Dzień Babci. Niestety frekwencja  tym razem była nieco mniejsza – co może być wytłumaczone okresem wzmożonych przeziębień, albo   też być spowodowane wcześniej zaplanowanymi rodzinnymi uroczystościami związanymi ze dniami babci i dziadka.

Czas upływał szybko na rozmowie przy kawie z sernikiem, lampce wina i piwie. Każda z zaproszonych osób została obdarowana słodyczami i tradycyjnym upominkiem wykonanym ręcznie przez nasze  utalentowane Panie.

Atrakcją wieczoru i niespodzianką był występ pani Teresy Szymońskiej zwyciężczyni konkursu ”Ślązaczka Roku 2016″. Zaprezentowała nam monolog oparty na jej życiu i wspomnieniach. Tym konkursowym monologiem zachwyciła nas, za co serdecznie dziękujemy.

Więcej na temat pani Teresy można dowiedzieć się klikając poniższy link:

Teresa Szymońska – Slązaczka Roku

Ale to nie był koniec zafundowanych Seniorom atrakcji. Następnym punktem programu był koncert znanej i lubianej „Orkiestry Dętej z Rachowic”.

Ten wieczór spędzony w gronie naszych Seniorów można podsumować parafrazując słowa pani Teresy: … „było to w pewnym sensie święto Ślązaków, które stało się okazją do spotkania z ludźmi i pogadania”.

Sołtys i Rada Sołecka kierują szczególne podziękowania zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do  zorganizowania Spotkania Seniorów jak również przyczyniły się do  uświetnienia tej uroczystości. Są to  panie: Weronika Morcinek, Maria Franik i Brygida Przybyła jak również radny Rady Miejskiej pan Józef Glagla. Dziękujemy również niezawodnej i zawsze życzliwej „Knajpce Leśnej”.

Szczególne podziękowania należą się naszej orkiestrze, której występy  niezmiennie budzą we wszystkich uczestnikach spotkań seniorskich ciepłe uczucia radości i wdzięczności.

Zdjęcia z Dnia Seniora 2017

Okresy liturgiczne w Kościele

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 14 Styczeń 201719:45

Niedziela Chrztu Pańskiego – 8 stycznia

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 7 Styczeń 201718:25

Czy pamiętasz datę własnego chrztu?!

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrzest jest bramą

Sakrament Chrztu Świętego, zwany Sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest bramą wszystkich pozostałych sakramentów. Aby przyjąć pozostałe sakramenty, najpierw trzeba przyjąć Sakrament Chrztu Świętego.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice