Uroczystość Trzech Króli-to też dzień modlitw za misjonarzy i misjonarki

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 6 Styczeń 201713:57

6 stycznia Uroczystość Trzech Króli. Tego dnia w kościele błogosławione jest kadzidło i kreda, którą – zgodnie z dawnym zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

W uroczysty dzień Objawienia Pańskiego 6 stycznia, szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i ludzi poszukujących Pana Boga, w sposób szczególny w tym dniu módlmy się w int. O. Symeona misjonarza pochodzącego z naszej Parafii.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice