Niedziela Chrztu Pańskiego – 8 stycznia

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 7 Styczeń 201718:25

Czy pamiętasz datę własnego chrztu?!

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrzest jest bramą

Sakrament Chrztu Świętego, zwany Sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest bramą wszystkich pozostałych sakramentów. Aby przyjąć pozostałe sakramenty, najpierw trzeba przyjąć Sakrament Chrztu Świętego.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice