Wybieramy p.Teresę Szymońską na „Kobietę Roku – Dianę 2017”

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 29 Maj 201718:43

Wybieramy kobietę roku – Dianę 2017. Głosowanie do 5 czerwca.

Głosujmy na p. Teresę Szymońską z Sośnicowic, która jest jedną z finalistek w ramach dwunastej edycji plebiscytu  „Nowin Gliwickich” i Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej  prezentowaną tam alfabetycznie pod numerem 8 .

Poz. 8. Teresa Szymońska – mieszkanka Sośnicowic, Ślązaczka Roku 2016, od lat kultywująca lokalne tradycje i gwarę śląską, z jej inicjatywy w Sośnicowicach powstała Nasza Izba Tradycji, jest wolontariuszką Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, laureatką tegorocznej nagrody Bene Meritus, przyznawanej przez samorząd powiatu gliwickiego”   Od nas i naszej decyzji zależy czy nasza krajanka jedna z dziesięciu kobiet znajdzie się w ścisłym finale.

Teresa Szymońska  z Sośnicowic jest zwyciężczynią konkursu ”Ślązaczka Roku 2016″. W tym roku była zaproszona do Rachowic na Spotkanie Seniorów 2017, gdzie zaprezentowała konkursowy zachwycający monolog oparty na Jej życiu i wspomnieniach

Głosować można  do 5 czerwca na dwa sposoby:

przez stronę  internetową:

http://www.nowiny.gliwice.pl/wybieramy-kobiete-roku–diane-2017-glosowanie-do-5-czerwca

a także tradycyjnie:

wycinając z gazety logo plebiscytu i wpisując nazwisko wybranej laureatki.

Karty należy przesłać (lub przynieść) do redakcji „Nowin Gliwickich”. Pięć kobiet z największą liczbą głosów znajdzie się w ścisłym finale. To spośród nich kapituła wybierze Dianę 2017.

.

Wniebowstąpienie Pańskie

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 27 Maj 201721:59

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką.

Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą relację o tym wydarzeniu: „Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ´Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej”. Na podstawie tego fragmentu wiemy dokładnie, że miejscem Wniebowstąpienia Chrystusa była Góra Oliwna. Właśnie na tej samej górze rozpoczęła się wcześniej męka Pana Jezusa. Wtedy Chrystus cierpiał i przygotowywał się do śmierci na krzyżu, teraz okazał swoją chwałę jako Bóg.

 

Dzień Matki

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 26 Maj 201713:15

Dni Krzyżowe – dni modlitw o dobre urodzaje

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 23 Maj 201722:04

Dni Krzyżowe w Rachowicach i Sierakowicach obchodziliśmy w poniedziałek, a we wtorek w Goszycach, modląc się o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych i za kraje głodujące, prosząc Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.

W Rachowicach procesja przeszła do krzyża koło szkoły i została zakończona Mszą Świętą w  kościele. Parafianie wzięli liczny udział w procesji, dopisały także dzieci.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice