Boże Ciało w Rachowicach

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 15 20 czerwca1722:28

 W dzisiejszą Uroczystość Bożego Ciała – 15 czerwca, przeżyliśmy celebrację Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa uczestnicząc w procesji  .  Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie, w uroczystej eucharystycznej procesji przemierzyliśmy z kościoła tradycyjną trasę naszej wioski. Dzieci  sypały kwiatki, oprawę stanowili górnicy i młodzież do sztandarów i feretronów. Towarzyszyła nam też orkiestra.  Szliśmy, aby dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii i prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, i dla naszej Ojczyzny. Udział w procesji  Bożego Ciała jest znakiem publicznego wyznania wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, a w naszym życiu zawsze obecny.
Wyrazem gotowości i otwarcia naszych serc na  Jezusa i Jego Miłość były pięknie przygotowane  cztery ołtarze, udekorowany kościół, nasze domy i mieszkania.
Ks. proboszcz dziękuje wszystkim tym, którzy  zaangażowali się w zorganizowanie i przebieg procesji.
Kilka zdjęć poniżej:

Boże Ciało 2017

 

Odpust parafialny

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 11 20 czerwca1718:52

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej i ODPUST PARAFIALNY, Wyznajemy wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu. ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach .

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej.

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

Maryjny koncert zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam z okazji 100-lecia objawień Fatimskich.

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 5 20 czerwca1720:24

Dnia 4 czerwca w rachowickiej Grocie odbył się Maryjny koncert w wykonaniu zespołu Ad Maiorem Dei Gloriam z Gliwic-Brzezinki, zorganizowany z okazji 100-lecia objawień Fatimskich. Mieszkańcy Rachowic i okolicznych miejscowości licznie przybyli na to wydarzenie mimo burzowej prognozy pogody na to niedzielne popołudnie. Atmosfera koncertu była wspaniała zachęcająca słuchaczy do wspólnego śpiewania i modlitwy.  Zespół tą drogą pragnie serdecznie podziękować  p.  Bartkowi Gadawskiemu za nagłośnienie i pomoc organizacyjną, Sołtysowi Rachowic i Radzie Sołeckiej za  pomoc w zorganizowaniu koncertu i zapewnienie  miejsc siedzących słuchaczom , strażakom OSP Rachowice za bezpieczne zasilenie w energię elegryczną i obsługę techniczną koncertu. A wszystkim przybyłym za aktywne uczestnictwo i finansowe wsparcie na rozwój zespołu.

Zdjęcia z koncertu Maryjnego w rachowickiej Grocie dnia 04-06-2017

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 3 20 czerwca1712:02
Przyjdź Duchu Święty

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą. Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym, kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego.

Uroczystość tą nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami, ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej, lecz wywodzi się z obrzędów ludowych, związanych z urodzajami na roli. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję, które dokonało się w wieczerniku. Zesłanie Ducha św. nieraz uważa się za początek Kościoła. Jest to niejako dopełnienie objawiania się Boga ludziom: Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie, Syn: Jezus Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów; Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie; po wniebowstąpieniu Chrystusa.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego. Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto – czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice