Niedziela Zmartwychwstania

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 31 Marzec 201822:28

Dlaczego „wielka noc”? Przecież są dłuższe noce w zimie: w grudniu czy w styczniu. To ta wielkanocna noc odsyła nas do tamtej nocy wielkiej w Jerozolimie, w czasie której został odwalony kamień z jednego grobowca. Maria Magdalena przyszła do grobu i zastała kamień
odwalony i pusty grób. Na wieść o tym dwaj uczniowie przybyli do grobu i też nie zastali w nim Jezusa. Była to rzeczywiście wielka noc, szczególna noc, noc zmartwychwstania Chrystusa, podobna w swej ważności do nocy betlejemskiej, do nocy Jego narodzin. W noc wielkanocną dokonało się pierwsze w dziejach świata zmartwychwstanie prawdziwie zabitego i pogrzebanego człowieka – Jezusa z Nazaretu, który w jednej osobie był człowiekiem i Bogiem. Jezus nie wyszedł jednak z grobu jak Łazarz, owinięty w pogrzebowe chusty, nie podniósł się z mar jak młodzieniec z Nain. Zmartwychwstanie Chrystusa nie było reanimacją zwłok, powrotem do życia przerwanego śmiercią. Nie było zwykłym wskrzeszeniem.
Ludzie wskrzeszeni przez Chrystusa – Łazarz, młodzieniec z Nain, córka Jaira – powrócili po jakimś czasie do krainy śmierci. Chrystus drugi raz już nie umarł. Chrystus żyje. W zmartwychwstaniu przeszedł do życia uwielbionego.

Wielkanoc 2018 – Życzenia Świąteczne

Grzegorz Masarczyksobota, 31 Marzec 201813:59

19 marca – uroczystosć Świętego Józefa, oblubieńca NMP

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 17 Marzec 201821:04

Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmuje miejsce specjalne, skoro jego wspomnienie Kościół obchodzi w sposób uroczysty. Miesiąc marzec jestw sposób szczególny poświęcony św. Józefowi. Jego święto obchodzimy 19 marca jako uroczystość. Bardzo pięknie wyrażają prawdę o św. Józefie niektóre pieśni: „Szczęśliwy, kto sobie
patrona Józefa ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, gdy św. Józef przy nim stoi Patronem…”Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co „Bóg przydał”. Św. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Pomimo tego, że pochodził z takiego rodu, zarabiał na życie trudniąc się obróbką drewna. Mieszkał zapewne w Nazarecie. Nie był on według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim jednak według żydowskiego prawa jako małżonek Maryi. Zaręczony z Maryją stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć, ale po nadprzyrodzonej interwencji wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy Cień Najwyższego pokornie asystował w wielkich tajemnicach. Chociaż Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak według otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca. On to kierował w drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię, przedstawiał Je w świątyni jerozolimskiej i uciekając do Egiptu ocalił przed prześladowaniem króla Heroda. Widzimy jeszcze św. Józefa w czasie pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy. Potem już się w Ewangelii nie pojawia. Niektórzy sądzą, że wkrótce potem zakończył życie w obecności Pana Jezusa i Najświętszej Maryi, na Ich rękach i miał uroczysty pogrzeb, bo w ich obecności. Może dlatego św. Józef jest uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci.

Plenerowa Droga Krzyżowa w Rachowicach

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 15 Marzec 201822:32

We wtorek 13 marca odbyła się plenerowa droga krzyżowa w Rachowicach. Dopisała pogoda – było ciepło i słonecznie. W drodze krzyżowej uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Rachowic ale również Sierakowic i Goszyc. Bardzo licznie dopisała młodzież i dzieci. Modlitewne spotkanie pod przewodnictwem księdza Proboszcza oraz księdza Sebastiana rozpoczęło się przy grocie Matki Boskiej. Teksty rozważań poszczególnych stacji drogi krzyżowej zostały przygotowane i czytane przez strażacką młodzież. Księża przewodniczyli modlitwom przy stacjach na zmianę. Krzyż był niesiony przez grupy mężczyzn, kobiet, młodzież, dzieci, małżonków i duchownych.
Przebycie wcale nie łatwgo szlaku drogi krzyżowej można potraktować jako wyzwanie, jako możliwość fizycznego poczucia drogi krzyżowej w inny sposób niż zazwyczaj. Przeżycie duchowe takiej drogi krzyżowej stało się możliwe dzięki wewnętrznemu zaangażowaniu jej uczestników.
Na zakończenie kapłani poświęcili krzyże, z którymi na to wydarzenie przybyli parafianie (były to małe krzyże przyniesione z domu lub pamiątkowe krzyże przygotowane specjalnie na tą okazję przez p. Józefa Glagla).
Serdeczne podziękowania dla wszystkich parafian z Rachowic, Sierakowic i Goszyc, którzy poświęcili swój cenny czas i przybyli na to wyjątkowe wielkopostne wydarzenie. Specjalne podziękowania należą się osobom, które przygotowywały to wydarzenie, a nie chcą się ujawnić :) oraz wszystkim osobom z obsługi: kapłanom, dziewczynom prowadzącym śpiew, osobom czytającym rozważania, strażakom za przygotowanie trasy, rozłożenie krzyży i obsługę nagłośnienia oraz wszystkim tym, którzy w inny sposób przyczynili się do organizacji pierwszej Plenerowej Drogi Krzyżowej w Rachowicach„.

Parafialna plenerowa Droga Krzyżowa w Rachowicach – zdjęcia

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice