Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 31 Maj 201818:36

W dniu dzisiejszym (31-05-2018r), w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, idąc w procesji ulicami naszej miejscowości oddaliśmy cześć i uwielbienie Jezusowi obecnemu pod postaciami eucharystycznymi, zanosząc jednoczenie błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod postacią chleba do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Przy czterech ołtarzach rozważaliśmy słowo Boże. czynnym udziałem w procesji Bożego Ciała, w atmosferze modlitwy wyraziliśmy publiczne wyznanie naszej wiary: do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” – powiedział Pan Jezus.
Pięknie sens tej Uroczystości oddał ks. Józef Tischner: „W Eucharystii i poprzez Eucharystię dokonuje się coś istotnego: Bóg staje się bezustannie naszym Bogiem. On nasz a my Jego. Niezwykłe doświadczenie Miłości staje się udziałem każdego, kto wchodzi w komunię z Bogiem. Stajemy wobec perspektywy odzyskania świata. Nasz świat nabiera nowego sensu. Nasz bliski staje się naprawdę naszym bliźnim. Śmierć nie straszy unicestwieniem a bliźni zdradą. Gdy wraca Miłość, świat jakby na nowo się zaczyna.”
Udział w procesji jest także świadectwem wiary żywej i pragnienia pójścia za Jezusem.

Cztery ołtarze, wyznaczające trasę procesji Bożego Ciała, symbolizują cztery Ewangelie, cztery żywioły i cztery strony świata, a więc i panowanie Chrystusa nad całym światem.

Zwyczaj sypania kwiatków przyjął się dlatego, że kwiaty są symbolem i znakiem miłości i wdzięczności każdego z nas wobec Boga, który przychodzi w swej obecności do nas słabych i grzesznych.

Na zakończenie procesji ks. Proboszcz podziękował mieszkańcom za tak liczny udział w uroczystości, za przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie naszych ulic i domów, za udział dzieci sypiących kwiatki. Podziękował również górnikom, młodzieży niosącej sztandary i feretrony, jak i też orkiestrze towarzyszącej w czasie procesji.
Po powrocie do kościoła udzielił specjalnego błogosławieństwa.
Zaprasił w oktawie Bożego Ciała na mszę św. i procesję, dzieci 1-szo Komunijne w swoich strojach i ze świecami.

Fotoreportaż z uroczystości Bożego Ciała

 

Uroczystości 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach.

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 29 Maj 201819:11

Przedstawiamy udostępnioną nam relację z uroczystości 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach.

W dniu 26/05/2018 r. o godzinie 16.00 na placu przed remizą OSP rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach. Po wprowadzeniu sztandaru z OSP Kozłów, wysłuchaniu hymnu OSP „Rycerze Floriana” oraz przywitaniu zaproszonych gości odczytany został krótki rys historyczny, w którym zawarte były m.in. informacje z pierwszego statutu Związku Sikawkowego dla Gmin Sierakowice Duże, Sierakowice Małe oraz Rachowice z 1888 roku oraz opis obecnego stanu działalności.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom oraz działaczom.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał p. Dariusz Urban – Firma Urban-Metal z Rachowic.
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh Tomasz Glagla, dh Jarosław Kołodziej, dh Krzysztof Morcinek oraz dh Robert Bytomski (OSP Kozłów).
Odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono: dh Paulinie Gowin, dh Patrykowi Król, dh Aleksandrowi Skoberla oraz dh Jackowi Wyciślok.
Odznakę „Wysługa lat” otrzymali: dh Paulina Gowin (V), dh Jacek Wyciślok (X).
W/w medale i odznaczenia strażacy otrzymywali z rąk: Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach mł. bryg. Bernarda Wilczka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach – dh Andrzeja Frejno.
Następnie wręczono wszystkim zaproszonym gościom, sympatykom oraz druhnom i druhom OSP Rachowice pamiątkowe dyplomy, wraz z okolicznościową broszurą wydaną specjalnie na tę okazję.
Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie zaproszonych gości. Głos zabrali: Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach – mł. bryg. Bernard Wilczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gliwicach – dh Andrzeja Frejno, radny powiatowy – p. Leszek Kołodziej, Pełniąca Funkcję Burmistrza Sośnicowic – p. Ewa Waliczek, Sołtys Rachowic – p. Grzegorz Masarczyk. Na sam koniec akademii dla zebranych gości i strażaków wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego w Rachowicach, ujmując nas pięknym programem artystycznym. Następnie zebrani udali się pod namiot gdzie mogli skosztować m.in. przepiękne domowe torty wykonane przez panie z Rachowic.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom, bez których uroczystość nie miałaby takiego charakteru:
– firma Urban-Metal z Rachowic
– firma Agro-Mas z Sierakowic
– firma Art-Papier z Rachowic
– Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
– firma Trakor z Sośnicowic
– firma Serwis Wózków Widłowych z Gliwic
– pani Mariola Nowrot – Malola Handicrafts
oraz wszystkim anonimowym sponsorom, a także paniom za pomoc w przygotowaniu i obsłudze uroczystości.
Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z tego wydarzenia.Autorką zdjęć jest Monika Glagla.

Zdjęcia upamiętniające obchody 130-lecia OSP Rachowice

 

Dzień Matki

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 26 Maj 201814:03

Dzisiaj Dzień Matki. Pamiętajmy wszyscy o naszych Matkach. Odwiedźmy Je i złóżmy  życzenia. Prezentujemy obok zapożyczony z internetu wiersz.  Nie ma znaczenia, że jest napisany w konwencji ludowej, ale ma w sobie bardzo trafne przesłanie.

Uroczystość Najswiętszej Trójcy. Jeden Bóg – Trzy Osoby

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 26 Maj 201813:35

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus.
Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).
Trójca Święta jest więc określeniem Boga, który istnieje w Trzech Osobach.
Mają one tę samą naturę, jednak różnią się pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi od Boga Ojca, natomiast Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Wszystkie trzy Osoby stanowią jednego Boga i są Bogiem, natomiast nie można powiedzieć, że Duch Święty jest Synem, że Syn jest Ojcem czy że Ojciec jest Duchem Świętym.

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice