Październik miesiąc różańcowy

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 30 Wrzesień 201810:25

Dlaczego październik?
Bo oprócz maja ma on najwięcej wspólnego ze czcią Najświętszej Maryi Panny i porównań z Nią
związanych. Maj przypomina budzenie się przyrody do życia i jest kojarzony z Maryją czystą i świeżą, zielenią pełną nadziei powołującą do życia nasze zbawienie Jezusa Chrystusa. Październik, w którym przyroda kładzie się powoli do zimowego snu tracąc liście drzew, przywołuje jesień
ludzkiego życia i wspomnienie eschatologicznej przyszłości w Królestwie niebieskim, w którym króluje Jej Syn i Ona Sama orędując za nami. Takich
porównań nigdy dosyć. Dochodzi do tego antyczna przeszłość tych miesięcy związana z pogańskimi kultami żeńskimi, które w swoim czasie zostały schrystianizowane i objęte patronatem maryjnym. Październik nabrał szczególnego znaczenia maryjnego w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie
wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto, dokładnie 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V, przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił październik miesiącem maryjnym. Do ożywienia nabożeństw różańcowych w październiku przyczyniły się na początku zeszłego stulecia objawienia w Fatimie, 13 października 1917 roku trojgu portugalskim pastuszkom, w których Matka Boża z różańcem w ręku przedstawiła się, jako Pani Różańca Świętego i zaprosiła świat do przygotowania wielkiego zwycięstwa nad szatanem za pomocą różańca. Tak powstały nabożeństwa gromadzące tłumy wiernych na wspólnej modlitwie różańcowej, a sam październik wpisał się na stałe w Kościele katolickim jako maryjny miesiąc różańcowy.

Z historii Góry Św. Anny

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 23 Wrzesień 201810:41

Kiedy w 1632 r. hrabia Melchior Ferdynand de Gaschin stał się sąsiadem Góry Chełmskiej, była ona już powszechnie znana. Dzięki energicznej postawie hrabia sprowadził franciszkanów reformatów, wybudował dla nich klasztor i rozbudował dla nich klasztor oraz kościół. Zafascynowany przykładem kalwarii zbudowanej pod Krakowem przez Mikołaja Zebrzydowskiego zapragnął podobnej na Górze
Chełmskiej. Jednak dopiero kolejny z jego następców, bratanek Jerzy Adam de Gaschin, wypełnił ten testament. Uzyskał w tym celu od biskupa wrocławskiego w 1700 r. zezwolenie na budowę trzech większych i trzydziestu mniejszych kaplic na wschodnim i południowym zboczu góry. Budowę powierzył włoskiemu architektowi, Dominikowi Sighno. Rozpoczęto od kaplic: Pałacu Kajfasza i Ratusza Piłata, które ukończono już w 1704 r. Następnie powstały: Wieczernik,
Pożegnanie z Matką, Ogrójec, Zdrada Judasza, Cedron, Brama Wschodnia, Pałac Annasza, Pałac Heroda, Serce Maryi, Spotkanie z Matką, Boży Grób, Brama Zachodnia, Drugi Upadek Pana Jezusa, Obnażenie, Kościół Świętego Krzyża i Namaszczenia. Z ciągu kaplic maryjnych wybudowano: Domek Matki Bożej, kaplicę Królowa Patriarchów i Przyjęcie w Niebie. Obecnie na obchody kalwaryjskie Wniebowzięcia NMP, Aniołów Stróżów i Podwyższenia Krzyża Świętego pielgrzymuje około 200 zorganizowanych grup parafialnych.

Zebranie wiejskie 24-09-2018

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 20 Wrzesień 201817:47

Wychowanie chrzescijańskie

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 2 Wrzesień 201817:31

„Rodzice, uczestniczący w Boskim ojcostwie, są pierwsi odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci i za głoszenie im wiary. Mają oni obowiązek kochaći szanować swoje dzieci jako osoby ludzkie i jako dzieci Boże oraz, w miarę możliwości, zaradzić ich potrzebom materialnym i duchowym poprzez wybór stosownej szkoły, a także pomóc roztropnymi radami w wyborze zawodu i stanu życia. W szczególności spoczywa na nich posłannictwo wychowania swych dzieci w wierze chrześcijańskiej” (Kom KKK460). Rodzice przede wszystkim są odpowiedzialni przed Bogiem za uświęcenie swoich dzieci.
Wychowanie dziecka w wierze oznacza:
1. przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności
głoszonych przez Kościół,
2. nauczenie dziecka modlitwy,
3. włączenie go do w życie wspólnoty Kościoła poprzez udział we Mszy
św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach,
4. posyłanie dziecka na lekcję religii,
5. doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia
sakramentu bierzmowania,
6. wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice