Uroczystosć Jezusa Chrystusa, Króla Wszechswiata

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 24 20 listopada1822:36

25.11.2018 r. (niedziela) Kościół katolicki obchodzi święto ku czci Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Święto to ma charakter uroczystości liturgicznej i uświadamia nam, że Jezus Chrystus jest Królem całego stworzenia. Jest to zarazem ostatnia niedziela kończąca rok liturgiczny 2018.
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego.
Papieska encyklika ustanowiła tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne. Wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem.
Święta Katarzyna Aleksandryjska
Liturgiczny obchód ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, przypada na dzień 25 listopada i ma rangę wspomnienia dowolnego.
Święta Katarzyna Aleksandryjska należała do najbardziej znanych świętych, szczególnie na Wschodzie, chociaż jej kult rozwinął się także i na Zachodzie. Jednakże mało jest o niej wiadomości.
Są dwa opisy jej męki i śmierci, ale pochodzą dopiero z wieku VI i są powiązane z legendami. Są również dwa świadectwa o św. Katarzynie z wieku IV, bliskie czasów świętej. Dali je św. Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.
W ikonografii św. Katarzyna jest ukazywana jako młoda dziewica o niezwykłej urodzie, w koronie na rozpuszczonych falujących włosach, w bogatej sukni, z księgą w dłoni lub jako męczennica z atrybutami męczeństwa (koło, miecz).

Mikołaj dla dzieci w ramach „I. Rachowickiego Wieczoru Adwentowego”

E-strona Sołectwa Rachowiceśroda, 21 20 listopada1817:00

 

UWAGA:  

 09.12.2018; 16:45-18:00 Spotkanie ze Świętym Mikołajem

 

 

Święci Karmelu

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 17 20 listopada1816:38

Józef Kalinowski (imię zakonne: Rafał od św. Józefa) urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie i został inżynierem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego przyłączył się do walczących. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany na dziesięć lat na Syberię. Po odzyskaniu wolności był wychowawcą Augusta Czartoryskiego.
W roku 1877 wstąpił do karmelitów bosych. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej. Niestrudzenie oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu. Odnowił karmelitów bosych w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w 1991 roku ogłosił go świętym.

Tradycje i obyczaje na św. Marcina

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 10 20 listopada1815:31

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości, ale także wspomnienie św. Marcina. Z tym dniem, szczególnie w Wielkopolsce, wiąże się bardzo  ciekawa tradycja pieczenia gęsi oraz rogali marcińskich.
Jedna z historii o św. Marcinie głosi, że gdy chciano nadać mu sakrę biskupią – on tego odmówił. Ukrył się przed wysłannikiem papieża, ale jego kryjówkę zdradziła swoim gęganiem gęś. Za wydanie św. Marcina ludowi, gęsi swą karę ponoszą do dziś…To od tej opowieści pochodzi zwyczaj pieczenia gęsi na 11 listopada.

Na św.  Marcina zwyczajowo piecze się różnej wielkości rogale, z nadzieniem makowym, marcepanowym, orzechowym lub z powidłami. Rogale mogą być wykonane z ciasta drożdżowego lub kruchego. Dawniej w tym dniu, dziewczęta obdarowywały swoich wybranych dorodnymi rogalikami. Rogaliki marcińskie, naśladują podkówki konia św. Marcina. Zwyczaj wypieku  dorodnych rogali, szczęśliwie przetrwał do dziś i jest praktykowany w Wielkopolsce i na Śląsku.

 

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice