Niedziela Laetare

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 31 Marzec 201916:01

Pośród wszystkich niedziel Wielkiego Postu na specjalne wyróżnienie zasługuje czwarta. Od różowego koloru szat liturgicznych nazywa się ją „Różową niedzielą”. Niektórzy historycy próbują tłumaczyć radosny charakter tejże niedzieli tak zwanym rytem „otwarcia uszu”, który celebrowany był w środę poprzedzającą tę niedzielę. Obrzęd ten, nazywany także „Effata”, stanowił etap przygotowujący do przyjęcia sakramentu chrztu. Celebrans dotykał dużym palcem prawego i lewego ucha oraz zamkniętych ust kandydatów do chrztu i mówił: „Effata, to znaczy: Otwórz się”. Obrzęd symbolicznie wyrażał  konieczność łaski Chrystusa do przyjęcia słowa Bożego i głoszenia go innym. Natomiast o zwyczaju używania w tym dniu szat liturgicznych koloru różowego wspomina się po raz pierwszy w XVI wieku.  Prawdopodobnie miało to związek z błogosławieniem przez papieża w tym dniu złotej róży. Błogosławieństwo to nie ma żadnego związku z przygotowaniem do chrztu. Od X wieku w Rzymie, bardzo uroczyście świętowano zwycięstwo wiosny nad zimą i z tej okazji przynoszono do świątyni kwiaty. Od XI wieku papież zamiast naturalnych kwiatów błogosławił zwykle bardzo cenną sztuczną różę, która potem była ofiarowywana znanym i wybitnym osobistościom z ówczesnego świata.
Charakter czwartej niedzieli Wielkiego Postu najlepiej oddaje antyfona na wejście: „Raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” (por. Iz.66, 10-11). Źródłem naszej pociechy jest oczywiście Chrystus. Liturgia słowa ukazuje Go jako tego, który uzdrawia ze wszelkich chorób, jako jedynego Zbawiciela. Chrystus jest Światłem, które oświeca ludzkie drogi, ale przede wszystkich wyprowadza człowieka z ciemności grzechu.

Źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/dk_liturgika26.html

Druga rachowicka Droga Krzyżowa w plenerze

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 24 Marzec 201916:24


Ks. Proboszcz serdecznie zaprasza całą parafię a więc mieszkańców Sierakowic, Goszyc i Rachowic jak również dzieci i młodzież na wspólną modlitwę (nie będzie wtedy osobnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościołach i mszy św. szkolnej).
Prosimy przygotować sobie odpowiednie obuwie, można zabrać latarki, zabierzmy z sobą krzyżyk może być nasz domowy ze ściany.
Zachęcamy do zabrania ze sobą spisanych na małych karteczkach swoich cierpień, utrapień, które chcieliby Państwo złożyć pod krzyżem Chrystusa przy 12 stacji. Każdy taki ananimowo złożony przez każdego uczestnika osobisty „krzyż ludzki”   symbolicznie przybijemy później do krzyża.

„Człowiecze, kimkolwiek jesteś, kiedy będzie nad tobą noc, samotność i milczenie nieba, On będzie z tobą. Kiedy usną ze znużenia twoi bliscy i zostaniesz sam z udręką i strachem, On będzie z tobą milczący. Na ziemi i na niebie nie ma siły, która mogłaby was rozszczepić. On wszedł w los człowieczy. Nie uciekniesz. I nie musisz mówić nic.
Zaprawdę: to jest miłość. Miłość silniejsza od śmierci i większa niż wszelkie zło.”
[Tadeusz Żychiewicz]

Parafialne rekolekcje wielkopostne

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 23 Marzec 201920:23

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Ojca Emiliana Gołąbka ofm, który w tym roku przewodniczy naszym rekolekcjom wielkopostnym. Życzymy Ojcu mocy i światła Ducha Świętego na ten błogosławiony czas wewnętrznej odnowy.
Ksiądz Proboszcz przypomina, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne Rekolekcje oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

Zaproszenie
W piątek 29.03 w Rachowicach po mszy świętej w salce przy plebanii odbędzie się projekcja Misterium męki Pańskiej, która była przedstawiana w tamtym roku w Seminarium Duchownym w Opolu i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Po filmie odbędzie się krótkie świadectwo i możliwość rozmowy z dk. Mariuszem, który był reżyserem i pomysłodawcą tego dzieła.

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 17 Marzec 201910:26

Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi, przybranego ojca Jezusa, patrona ojców, Kościół katolicki obchodzi 19 marca. Św. Józef był mężem Maryi i przybranym ojcem Pana Jezusa.
Według św. Mateusza pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był rzemieślnikiem, tradycyjnie uważa się, że cieślą. Ewangelia nazywa św. Józefa „mężem sprawiedliwym”, to znaczy prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy „Bóg przydał”.
Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym, ponieważ jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem ojcowskiej miłości Boga. Zapewne niektóre cechy Jezusa są odbiciem osobowości św. Józefa. Choć nie był ojcem naturalnym Jezusa, według prawa żydowskiego jako mąż Maryi, był Jego ojcem i opiekunem. Pierwszy o św. Józefie pisał św. Hieronim (+420). Szczególnie jego kult propagowała św. Teresa od Jezusa. Wielokrotnie
wyznawała ona, że o cokolwiek poprosiła Boga za wstawiennictwem św. Józefa, zawsze to otrzymywała.

      GORZKIE ŻALE

DROGA KRZYŻOWA

PRZYJDŹ

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice