Zaproszenie na coroczny sołecki festyn

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 20 Czerwiec 201921:14

Boże Ciało w Rachowicach

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 20 Czerwiec 201920:35

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana powszechnie jako Boże Ciało, jest dziękczynieniem za ustanowienie Najświętszego Sakramentu.
Pan Jezus powiedział: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”
Sens tej Uroczystości pięknie oddał ks. Józef Tischner: „W Eucharystii i poprzez Eucharystię dokonuje się coś istotnego: Bóg staje się bezustannie naszym Bogiem. On nasz a my Jego. Niezwykłe doświadczenie Miłości staje się udziałem każdego, kto wchodzi w komunię z Bogiem. Stajemy wobec perspektywy odzyskania świata. Nasz świat nabiera nowego sensu. Nasz bliski staje się naprawdę naszym bliźnim. Śmierć nie straszy unicestwieniem a bliźni zdradą. Gdy wraca Miłość, świat jakby na nowo się zaczyna.”
Procesja – to nawiązanie do dawnego zwyczaju zabierania w podróż eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.
Ołtarze symbolizują miejsce obecności Boga wśród ludzi, którego zapraszamy do wszystkich sfer naszego życia. Ołtarz jest pojmowany jako miejsce, wokół którego gromadzą się wierni, aby korzystać z ofiary Jezusa Chrystusa – wchodzić w komunię z Jezusem i ludźmi. Podczas procesji wierni zatrzymują się zawsze przed czterema ołtarzami. Liczba ta związana jest z czterema ewangelistami.
Sypania kwiatków
Kwiaty są symbolem i znakiem miłości i wdzięczności każdego z nas wobec Boga, który przychodzi w swej Obecności do nas słabych i grzesznych.

                                                          Zdjęcia z uroczystości Bożego Ciała

Ksiądz proboszcz dziękuje za liczny udział w procesji, za przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie naszych ulic i domów, dziękuje mamom, które przygotowały swoje dzieci do sypania kwiatów i oczywiście dziękuje dzieciom, górnikom i młodzieży, którzy nieśli  sztandary i feretrony i baldachim oraz orkiestrze, która  towarzyszyła w czasie procesji.

Źródło informacji: Nidzica wm.pl – informacje

Jeden Bóg – Trzy Osoby

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 15 Czerwiec 201921:58

Jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W kościołach zachodnich przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, zaś według tradycji wschodniej obchodzone jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy. Jest to jedna z najtrudniejszych do pojęcia i przekazania prawda wiary.
Trójca Święta, Święta Trójca to dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – po grecku hypostazy – pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę, czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być  formułowana następująco: jest „jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm.
Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
W Kościele katolickim święto zaliczane jest do uroczystości liturgicznych i obchodzone jest  jako Uroczystość Najświętszej Trójcy, tzn., że chociaż obchodzone jest w okresie zwykłym przyjmuje pierwszeństwo nad innymi dniami świątecznymi. Również Kościoły Starokatolickie obchodzą to święto jako Niedzielę Trójcy Przenajświętszej w oktawie  zesłania Ducha Świętego. Kolorem obowiązującym w liturgii w tym dniu jest kolor biały.

Źródło: http://www.odkupiciel.net.pl/aktualnosci/aktualnosci/30488/uroczystosc-trojcy-swietej

Ks. Mariusz Setlak został naszym wikarym dekretem bpa Jana Kopca

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 10 Czerwiec 201918:29

W dniu 08-06-2019 bp Jan Kopiec  udzielił w gliwickiej katedrze święceń prezbiteratu 6 księżom. Wszyscy ukończyli Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu. Pod koniec uroczystości święceń bp Jan Kopiec wręczył nowym księżom dekrety do pracy w parafiach  diecezji gliwickiej.
Neoprezbiter Mariusz Setlak będzie  wikarym w naszej parafii p.w. Trócy Świętej w Rachowicach.

Ks. Mariusz Setlak urodził się 4 września 1993 roku w Pyskowicach. Pochodzi z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach. Ukończył technikum  w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu (technik technologii żywności) Bliska mu jest Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”.
Hasło z  jego obrazka prymicyjnego: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was!” (1 P 5,7).
„Kapłaństwo jest dla mnie… przepiękną tajemnicą, a zarazem niezwykłą przygodą, której kurs nadaje Chrystus.
Kościół jest dla mnie… wspólnym okrętem, który żegluje po wodach tego świata, który pragnie ludzi doprowadzać z jednego brzegu na ten wyjątkowy – drugi„.
Zainteresowania:Przed seminarium przez cztery lata pracowałem jako kelner, więc bardzo lubię kontakt z drugim człowiekiem, savoir-vivre, ale też amatorską wspinaczkę na ściankach„.

Drogi księże Mariuszu,
w dniu Twych Prymicji pragniemy złożyć Ci serdeczne życzenia.
Życzymy, byś podążając drogą kapłańskiego powołania, niósł bliźnim Bożą Miłość, niezachwianą Wiarę i Nadzieję.  Niech Pan Bóg udziela Ci Rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności.
Obdarza Cię łaską i prowadzi prawdziwą drogą wiary przez całe Twoje życie.
Niech darzy Cię zawsze swoim błogosławieństwem, a w sercu Twoim niech rozkwita Boża Radość.

Kilka zdjęć pamiątkowych ze święceń ks. Mariusza

oprac. na podst. Gościa Niedzielnego nr 23/2019

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice