Inauguracja spotkań młodzieży z ks. Wikarym

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 29 Wrzesień 201910:06

W piątek 27.09.2019 odbyło się pierwsze spotkanie grupy młodzieżowej, w którym wzięło udział 30 osób. Na wstępie ks. Wikary przedstawił kilka ogłoszeń i nakreślił plany wydarzeń parafialnych. Dalsza część spotkania miała charakter zabawy integracyjnej, podczas której było m.in. wspólne poznawanie imion poprzez zabawę ze sznurkiem. Młodzież, która świetnie się bawiła, poprosiła o więcej takich spotkań, nawet częściej niż co miesiąc np. co 2-3 tygodnie.
Ks. Wikary usatysfakcjonowany spotkaniem powiedział: „myślę, że to był fajny czas dla nich… i cieszy mnie to… i najważniejsze, że chcą takich spotkań…
i aby zostało tak na jak najdłużej.

Już w tym tygodniu (29.09 – 06.10) plan roboczych spotkań jest następujący:
• Spotkanie z ministrantami, lektorami i kandydatami którzy chcieliby zostać ministrami odbędzie się: dla grupy z Sierakowic i Goszyc w środę o 18.30, a dla grupy z Rachowic w czwartek o godzinie 19.00.
• W piątek na godzinę 18:45 do salki w Rachowicach ks. Wikary zaprasza młodzież od klasy 7, która chciałaby włączyć się w przygotowanie nabożeństwa parafialnego i dekanalnego.

Moc modlitwy różańcowej

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 29 Wrzesień 20199:20

Wskazania Świętego Ojca Pio o różańcu
„A szatan tak lęka się Maryi, że kiedy człowiek wypowiada Jej imię, on pierwszy stawia się na jego wołanie, by uniemożliwić, przeszkodzić, wytrącić z ręki różaniec… A różaniec był ulubionym nabożeństwem błogosławionego kapucyna…” Z tą swoją bronią przeciwko atakom szatana nie rozstawał się nigdy. Różaniec był wielkim pocieszeniem w jego życiu ofiarowywanym wciąż za innych. Gdy jedno z jego duchowych dzieci zwróciło się z prośbą, by nauczył je modlitwy, która sprawi przyjemność Matce Najświętszej, Ojciec Pio odrzekł: „A czyż jest inna, piękniejsza i przyjemniejsza niż ta, której Ona sama nas nauczyła; piękniejsza od modlitwy różańcowej?
Zawsze odmawiaj różaniec”. Inny świadek relacjonuje: „Kiedy przy końcu życia, on już z nami nie mógł rozmawiać, po przekazaniu mu naszych myśli, jego jedyną odpowiedzią było pokazanie różańca i słowa: Zawsze, zawsze…” Mówiąc o Matce Bożej i Ojcu Pio, nie można pominąć wydarzenia, które miało miejsce wtedy, gdy figurka Matki Bożej Fatimskiej przez szczególny szacunek dla Ojca Pio została przywieziona do San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio był wówczas od dłuższego czasu bardzo chory. Mimo że był bardzo słaby, gdy tylko Madonna przybyła, wyszedł z celi, by się z Nią spotkać. Był głęboko poruszony, ze łzami w oczach ucałował jej posąg i złożył różaniec w
ręce Matki Bożej. Następnie powrócił do celi, ponieważ obawiał się zapaści. Pewnego dnia jeden z penitentów rzekł do o. Pio: „Ojcze, mówi się dzisiaj, że różaniec jest modlitwą, która należy już do przeszłości, że minęła moda na różaniec. W tylu kościołach już się go nie odmawia”. O. Pio odpowiedział: „Czyńmy to, co czynili nasi  ojcowie, a znajdziemy dobro”. A ów człowiek dodał: „Przecież szatan rządzi dzisiaj światem”. O. Pio odpowiedział: „Ponieważ dają mu możność rządzenia; czy może jakiś duch, tak sam z siebie rządzić, jeśli nie złączy się z ludzką wolą? Nie mogliśmy się narodzić w bardziej nieszczęsnym świecie. Kto dużo się modli, ten się zbawia, kto mało się modli, ten jest narażony na niebezpieczeństwo. Kto się nie modli jest już w niebezpieczeństwie. Kto się nie modli, ten się potępia”. Ktoś postawił o. Pio pytanie: „Ojcze, daj nam jakąś radę, podaj wskazania”. O. Pio odpowiedział: „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”. A na dwa dni przed swoją śmiercią o. Pio powiedział i powtórzył jeszcze raz tę myśl: „Kochajcie Madonnę i czyńcie wszystko, by Ją kochano. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze, jak tylko możecie”.

Źródło: http://www.parafia.medynia.pl/index.php?akcja=dodatkowa&id=37

Budująca aktywnosć młodzieży z parafii p.w. Trójcy Świętej

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 22 Wrzesień 201914:06

Ksiądz Proboszcz dziękuje młodzieży (32 osoby), która z ks. Wikarym na czele  uczestniczyła w nocnej pielgrzymce z Gliwic do Rud, nocą z 20/21 września.

UWAGA:
W piątek 27.09 ksiądz Wikary zaprasza wszystkich młodych od klasy 7 wzwyż i młodzież szkół ponadpodstawowych na pierwsze spotkanie młodzieżowe w salce pod plebanią w Rachowicach.

Święty Ojciec Pio

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 22 Wrzesień 201913:31

Francesco Forgione, czyli właśnie o. Pio z Pietrelciny, otrzymał wiele darów, które podporządkowane były miłości Boga i bliźniego. Niezwykłe umiejętności pojawiały się u niego już od najmłodszych lat. Nie ze wszystkich zdawał sobie sprawy i nie umiał nadać im właściwego znaczenia. Mimo wszystko jego zdolności zadziwiały. Wizja o. Pio zapowiadająca powołanie
W grudniu 1902 roku, medytując nad swoim powołaniem miał wizję, w której to odwiedził go pewien dostojny mężczyzna odziany w światło. Postać wzięła go za rękę i wypowiedziała słowa: „Pójdź za mną i walcz jak dobry żołnierz”. Widział wówczas wielu ludzi podzielonych na dwie grupy: o ładnych twarzach i o brzydkich. W pewnym momencie człowiek o brzydkiej twarzy próbował go zaatakować. Zakonnik jednak nie uległ. Otrzymał od tajemniczej jaśniejącej postaci zapewnienie, że takie walki będzie musiał toczyć już zawsze i by się nie obawiał, bowiem będzie miał w nim wsparcie. Po takich wizjach następowały starcia z szatanem, a o. Pio, wielokrotnie przez niego dręczony, musiał się im przeciwstawić.
Wizje z duszami czyśćcowymi
Pewnego wieczoru, gdy o. Pio odpoczywał na swoim łóżku w klasztorze, zjawił się u niego człowiek ubrany w czarny płaszcz. Powiedział, że jest duszą czyśćcową i nazywa się Pietro di Mauro. Zginął w pożarze 18 sierpnia 1908 roku, kiedy klasztor sprawował funkcję hospicjum dla osób starszych. Leżał wówczas na tym samym miejscu, co zakonnik. Prosił ojca o odprawienie mszy świętej za niego. Znany jest także przypadek, gdy jedna z córek duchowych zakonnika – Cleonice Marcaldi z San Giovanni Rotondo – przyszła do spowiedzi i wyraziła zaniepokojenie tym, gdzie po śmierci znajduje się jej mama. Ojciec Pio powiedział jej, żeby się nie martwiła, bo kobieta jest już w niebie.
Proroctwo o. Pio dotyczące przyszłości i końca świata
Wielokrotnie w swoich wizjach zakonnik z Pietrelciny zapowiadał przyszłe losy świata i dzień sądu ostatecznego. Jedno z najbardziej znanych widzeń mistycznych miało miejsce 15 stycznia 1957 r. O. Pio, ukazuje się Jezus Chrystus zapowiadający koniec świata. Wszystko rozpocznie się burzą i ognistym deszczem: Godzina mego przyjścia, czyli sądu dla jednej trzeciej ludności, jest bliska. (…) Przy tym przyjściu będzie jednak Boże miłosierdzie, a równocześnie twarda i straszna kara. Powstaną snopy ognistych strumieni padających na ziemię. Po sobie będą następować trzęsienia ziemi, ulewy. Noc będzie bardzo mroźna, wiatr będzie huczał, po pewnym czasie nastąpią grzmoty. Dalej czytamy, że na ziemię zostaną zesłani Aniołowie Pokoju, którzy przyniosą ducha pokoju ze sobą. Wcześniejsza jednak kara będzie nieporównywalna z żadną inną. „Powaga czasu skłania Mnie do zwrócenia uwagi wszystkim, że to wielkie niebezpieczeństwo grozi ludzkości, jeżeli się ona nie zmieni” – zapowiada Chrystus. Świat nawiedzą wojny: Od Budapesztu do Norymbergi i od Drezna do Berlina linie te zajęte będą wojskiem. (…) Wskutek powodzi zginą wsie i miasta. Południowa Anglia z północnym brzegiem zniknie, Szkocja ocaleje. Na zachodzie ziemia zniknie, a powstaną nowe lądy. Zginą Nowy Jork i Marsylia. Paryż będzie zniszczony w dwóch trzecich. Reisten, Augsburg, Wiedeń zostaną oszczędzone. Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków wojny. Jezus jednak obiecuje, że nie opuści tych, którzy Jemu powierzyli swoje życie. Słowa w wizji o. Pio są szczegółowe, skłaniają do refleksji i oczekiwania w łasce uświęcającej na przyjście Zbawiciela. Mogą być różnie odczytane: jako proroctwo, ostrzeżenie lub absurd. Cel jednak jest jeden: metanoia – nawrócenie człowieka, zauważenie Boga i zaproszenie Go do swojego życia.

Źródło: https://pl.aleteia.org/2017/09/23/wizje-ojca-pio-najbardziej-przejmuje-ta-dotyczaca-konca-swiata/

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice