ZEBRANIE WIEJSKIE

Grzegorz Masarczyksobota, 5 Październik 201922:21

ZAPROSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na Zebranie Wiejskie które odbędzie się dnia 07.10.2019 (poniedziałek ) o godz.18.00 w świetlicy sołeckiej.

Porządek zebrania:

  • przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności zebrania
  • propozycje inwestycji na 2020 rok
  • informacja burmistrza o bieżących działaniach i prowadzonych inwestycjach
    w Rachowicach
  • wolne wnioski i zapytania
  • odpowiedzi na wnioski i zapytania
  • zakończenie zebrania

Uwielbienie Boga w codzienności

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 5 Październik 201922:00

Każdy z nas ma zdolność wielbienia, cały świat jest otwarty na uwielbienie. Pytanie tylko: kogo lub co uwielbiamy – gwiazdy rocka, ieniądze, rzeczy, przyjemności? Czy pragniesz żyć uwielbieniem Boga i temu poświęcać swój czas i energię?
Czym zatem jest uwielbienie? W języku greckim składają się na nie trzy pojęcia:
– proskuneo – pocałować, przyjść bliżej, być komuś poddanym,
– latreno – służba,
– sebomai – być komuś poświęconym.
Uwielbienie zatem oznacza bycie w bliskiej relacji z Jezusem. Często mówimy o szczególnym czasie, np. godzinie uwielbienia na naszych spotkaniach modlitewnych i zazwyczaj ograniczamy to pojęcie do śpiewania lub głośno wypowiadanej modlitwy. Ale uwielbienie to coś więcej… to styl życia! Śpiewanie jest tylko jednym z jego przejawów. Być człowiekiem uwielbienia to żyć w bliskości Jezusa codziennie i w każdym wymiarze naszego życia: w pracy, na ulicy, w sklepie. Uwielbienie to bycie „zaślubionym” Jezusowi, to całkowite oddanie się Bogu Miłości. Uwielbienie zajmuje całe życie. Można je wyrażać w różny sposób: przez taniec, śpiew, malowanie, pisanie i wszelką inną twórczość.
Bóg szuka ludzi, którzy będą uwielbiali Go w Duchu i prawdzie (J 4,24). On pragnie, abyśmy byli z Nim szczerzy. Często zakładamy maski, udajemy kogoś innego niż jesteśmy. Uwielbienie jednak musi odbijać całe nasze życie, stając przed Bogiem nie zostawiamy przecież naszej osobowości za drzwiami.
Prawdziwe uwielbienie musi kosztować. Maria (J 12,3-8) kosztownym olejkiem nardowym namaściła stopy Jezusa i otarła je własnymi włosami. Jeśli żyjemy uwielbieniem, to przynosimy owoce dla całej wspólnoty Kościoła, ponieważ wpływamy na ludzi, z którymi żyjemy i którym służymy. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego (por. Mt. 22,37-39) – to powołanie każdego z nas. Jaka jest więc moja miłość do Jezusa? Czy jest gorąca, czy moje życie jest ofiarą?

Źródło: http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/uwielbienie-mainmenu-66/157-uwielbienie-wcodziennoci

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice