Obudź czujność- czad i ogień czycha

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 20 listopada1917:14 Brak odpowiedzi

Ks. Wikary wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rachowicach zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na spotkanie pt. „Czad i ogień – obudź czujność” w dn. 21.11.2019 o godz. 18:45 do salki przy plebani w Rachowicach po czwartkowej Mszy Świętej! .
Podczas spotkania odbędzie się krótka prelekcja nt. zagrożeń pożarowych w domu oraz pokaz gaszenia palącego się tłuszczu.
Dla uczestników przewidziana jest mała loteria i drobny poczęstunek. Przy  herbacie czy kawie porozmawiamy o niebezpieczeństwach z jakimi można się spotkać w obecnej porze roku. Czas trwania wydarzenia ok. 60min.
Serdecznie zapraszamy!

III swiatowy dzień ubogich

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 20 listopada1915:33 Brak odpowiedzi

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał

Kościół katolicki jest zaraz po państwie największą instytucją, niosącą pomoc ubogim. Prowadzi tysiące dzieł, w które angażują się duchowni, osoby konsekrowane i świeckie, wspierając ubogich, dzieci i młodzież, pomagając w wyjściu z bezdomności.Dobroczynność jest logiczną konsekwencją bycia chrześcijaninem – w Ewangelii wg św.Mateusza Jezus uwrażliwia swoich uczniów na różnorakie rodzaje biedy oraz na prawdę, że Bóg jest wśród najsłabszych. Dlatego od początku istnienia Kościoła chrześcijanie, równolegle z ewangelizacją, prowadzili dzieła charytatywne, o czym świadczą listy św. Pawła czy Dzieje Apostolskie. Apel Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia i „taktyka” papieża Franciszka, wciąż wzywającego do solidarności z ubogimi, są odpowiedzią na wezwanie, by wspierać najmniejszych i najsłabszych braci. Omawiając pomoc Kościoła dla najsłabszych, warto zauważyć, że nie byłaby ona tak rozległa, gdyby nie hojność i zaangażowanie wiernych. Kupując świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, przekazując fundusze na liczne dzieła charytatywne, angażując się w wolontariat, umożliwiają oni lub sami realizują co roku liczne dzieła dobroczynne. Pracują społecznie w parafiach i stowarzyszeniach, odpowiadając na apele o solidarność także z potrzebującymi z ludźmi z całego świata.

Źródło: https://pl.aleteia.org/2018/01/14/kilka-tysiecy-dziel-dla-kilku-milionow-ludzi-charytatywna-dzialalnosc-kosciola/

Zapraszamy na spotkanie ze św. Mikołajem

Grzegorz Masarczykśroda, 13 20 listopada1921:18 Brak odpowiedzi

Święty Marcin

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 9 20 listopada1921:09 Brak odpowiedzi

Bogate zwyczaje „marcińskie”
We wczesnym chrześcijaństwie dzień św. Marcina miał charakter podobny do Środy Popielcowej. Wczasach przedchrześcijańskich tego dnia rozpoczynała się zima, był to też termin płacenia podatków i początek nowego roku gospodarczego. Tego dnia m.in. uroczyście próbowano nowe wino.
Z dniem św. Marcina łączą się też różne zwyczaje. Wśród nich były tzw. „rózgi Marcina”. W tym dniu pasterze bydła dawali swoim chlebodawcom „rózgę”: brzozową gałązkę z kilkoma listkami na czubku związaną z gałązką dębu i jałowca. Te „rózgi”, święcone w Trzech Króli, służyły potem do wypędzania bydła na pastwiska. Do dziś w różnych częściach Niemiec i Austrii odbywają się pochody dzieci z „lampionami św. Marcina”, prowadzące do „ogniska św. Marcina”. Dzieciom towarzyszy rycerz ubrany w rzymski hełm i purpurowy płaszcz, mający przypominać żołnierza Marcina i jego dobre czyny. Nade wszystko jednak znana jest pieczona „gęś św. Marcina” – tradycyjna potrawa wywodząca się z Kolonii, gdzie 11 listopada spożywa się ją nadziewaną jabłkami, rodzynkami i kasztanami.
Gdy późną jesienią następuje lekkie ocieplenie, Francuzi nazywają to „latem Marcina”. Wiąże się to z inną legendą, według której, gdy ciało Marcina wieziono statkiem po Loarze z miejsca jego śmierci – Candes-Saint-Martin – do Tours, z jesiennego snu obudziła się przyroda i nieoczekiwanie całe nadbrzeżne łąki okryły się kwiatami.
W Poznaniu 11 listopada wypiekane są specjalne „Marcinowe” słodkie rogale wypełnione masą z białego maku. Na najstarszej ulicy miasta – św. Marcinie – odbywa się uroczysta parada, której przewodzi rycerz na siwym koniu.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/32185/Wspomnienie-sw-Marcina-z-Tours

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice