Obudź czujność- czad i ogień czycha

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 listopada 201917:14

Ks. Wikary wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rachowicach zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na spotkanie pt. „Czad i ogień – obudź czujność” w dn. 21.11.2019 o godz. 18:45 do salki przy plebani w Rachowicach po czwartkowej Mszy Świętej! .
Podczas spotkania odbędzie się krótka prelekcja nt. zagrożeń pożarowych w domu oraz pokaz gaszenia palącego się tłuszczu.
Dla uczestników przewidziana jest mała loteria i drobny poczęstunek. Przy  herbacie czy kawie porozmawiamy o niebezpieczeństwach z jakimi można się spotkać w obecnej porze roku. Czas trwania wydarzenia ok. 60min.
Serdecznie zapraszamy!

III swiatowy dzień ubogich

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 16 listopada 201915:33

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał

Kościół katolicki jest zaraz po państwie największą instytucją, niosącą pomoc ubogim. Prowadzi tysiące dzieł, w które angażują się duchowni, osoby konsekrowane i świeckie, wspierając ubogich, dzieci i młodzież, pomagając w wyjściu z bezdomności.Dobroczynność jest logiczną konsekwencją bycia chrześcijaninem – w Ewangelii wg św.Mateusza Jezus uwrażliwia swoich uczniów na różnorakie rodzaje biedy oraz na prawdę, że Bóg jest wśród najsłabszych. Dlatego od początku istnienia Kościoła chrześcijanie, równolegle z ewangelizacją, prowadzili dzieła charytatywne, o czym świadczą listy św. Pawła czy Dzieje Apostolskie. Apel Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia i „taktyka” papieża Franciszka, wciąż wzywającego do solidarności z ubogimi, są odpowiedzią na wezwanie, by wspierać najmniejszych i najsłabszych braci. Omawiając pomoc Kościoła dla najsłabszych, warto zauważyć, że nie byłaby ona tak rozległa, gdyby nie hojność i zaangażowanie wiernych. Kupując świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, przekazując fundusze na liczne dzieła charytatywne, angażując się w wolontariat, umożliwiają oni lub sami realizują co roku liczne dzieła dobroczynne. Pracują społecznie w parafiach i stowarzyszeniach, odpowiadając na apele o solidarność także z potrzebującymi z ludźmi z całego świata.

Źródło: https://pl.aleteia.org/2018/01/14/kilka-tysiecy-dziel-dla-kilku-milionow-ludzi-charytatywna-dzialalnosc-kosciola/

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice