Podsumowanie wydarzeń parafialnych

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 2 20 listopada1916:45

Ksiądz Proboszcz podsumował wydarzenia parafialne, które zainicjował i zrealizował  na przestrzeni krótkiego czasu trwania posługi kapłańskiej w Rachowicach ks. wikary Mariusz Setlak. Patrz link poniżej

Podsumowanie wydarzeń parafialnych

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice