Relacja ze spotkania ze Strażakami z OSP Rachowice pod hasłem „Czad i Ogień”

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 23 listopada 201921:20

W dniu 21.11.2019 w salce przy plebanii odbyło się prewencyjne spotkanie
z mieszkańcami Rachowic i okolicznych miejscowości.
Jak widać na zdjęciach – był czad i ogień
Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą za strażaków, następnie dh Tomek przedstawił nam prezentację dotyczącą zagrożeń pożarowych w domach oraz tych związanych z tlenkiem węgla.
Była również okazja do spróbowania swoich sił w zgłaszaniu zagrożenia pod numerem 998 lub 112.
Kolejny punkt programu to mały quiz przeprowadzony przed dh Dominikę dotyczący wiedzy pożarniczej, w której do wygrania były drobne upominki.
Przy wejściu każdy z uczestników otrzymał także talon, a po prezentacji odbyło się losowanie, w którym główną nagrodą były dwie czujki tlenku węgla.
Kolejna część spotkania to pokaz palącego się oleju na patelni.
Prosimy nie powtarzać tego eksperymentu
Nasi druhowie Jacek i Szymon byli odpowiednio zabezpieczeni. A jak wykazała kamera termowizyjna – na patelni było prawie 200°C!
Każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się ze sprzętem, którym dysponuje nasz jednostka. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie
W imieniu OSP Rachowice dziękujemy księdzu proboszczowi za udostępnienie salki oraz księdzu wikaremu za pomoc w organizacji.
Największe podziękowania należą się jednak wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i zechcieli poświęcić swój czas na wspólny wieczór i spotkanie przy kawie i ciastku. (więcej…)

Króluj nam Chryste!

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 23 listopada 201920:55

W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć. Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć, a nawet oddać życie za innych.
KONIEC ROKU LITURGICZNEGO
Rok liturgiczny lub rok kościelny to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa, które rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu. W trakcie jednego roku ukazana jest cała tajemnica Zbawienia. Rok liturgiczny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Chociaż liczy prawie tyle samo dni i tygodni, to jednak rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu, a kończy się ostatnią niedzielą w czasie zwykłym, w Uroczystość Chrystusa Króla. Centralne miejsce w roku liturgicznym zajmuje wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa, a więc wydarzenie paschalne, które Katechizm określa jako „źródło światła” (KKK 1168) opromieniające swoją jasnością cały roczny obchód.

Źródło: https://misyjne.pl/co-oznacza-i-skad-sie-wziela-uroczystosc-chrystusa-krola/
http://salezjanskiecentrum.pl/koniec-roku-liturgicznego/

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice