Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych dla osób pracujących

E-strona Sołectwa Rachowicepiątek, 8 20 listopada1918:39

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania. 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania. 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.
Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym „SZKOLENIU OPROGRAMOWANIE JIRA” . Dla uczestników szkolenie jest bezpłatne – współfinansowane w wysokości 85% ze środków UE oraz 15% ze środków Fundacji. Po szkoleniu otrzymują Państwo certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.
Jira to platforma biznesowa do zarządzania projektami i przepływem informacji w przedsiębiorstwie. Jest to platforma do organizowania pracy i uruchamiania oraz monitoringu procesów w organizacjach. JIRA to elastyczne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej organizacji. Jest to kompletna platforma, która nie tylko ułatwi komunikację w firmie, ale też pomaga w realizacji projektów, a także usprawnia obieg dokumentów. (więcej…)

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice