Wielki Post

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 29 lutego 202016:07

1. Ile dni liczy Wielki Post?
Jak łatwo policzyć, w tym roku od 26 lutego do 11 kwietnia minie… 46 dni. I każdego roku liczba dni
Wielkiego Postu wynosi właśnie 46. Jak to pogodzić z tradycją 40-dniowego postu wyznawaną przez Kościół?
Trzeba pamiętać, że niedziele wyłączone są z okresu postu (jako szczególnych dni upamiętniających
zmartwychwstanie Jezusa). W ten sposób od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty wychodzi równo 40 dni.
2. Jezus nie pościł 40 dni przed śmiercią
(więcej…)

ZEBRANIE WIEJSKIE 03-03-2020

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 25 lutego 202019:01

ZAPROSZENIE

Sołtys wraz z Radą Sołecką zaprasza na
ZEBRANIE WIEJSKIE , które odbędzie się
03.03.2020 (wtorek) o godz. 18.00
w ŚWIETLICY SOŁECKIEJ,
z następującym porządkiem :

• otwarcie zebranie i przywitanie,
• stwierdzenie prawomocności,
• sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok,
• głosowanie na przyjęciem sprawozdania,
• bieżące informacje dotyczące sołectwa i gminy,
• wolne wnioski

Życzenia Urodzinowe dla ks. Proboszcza

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 24 lutego 20206:00

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice