45 rocznica wstąpienia papieża Polaka Jana Pawła II na stolicę apostolską

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 października 202317:06

45. lat temu cały świat usłyszał z balkonu Bazyliki św. Piotra w Rzymie: Habemus Papam…
Po raz pierwszy od 455 lat papieżem nie został Włoch, lecz Polak, wadowiczanin Karol Wojtyła.
16 października o godz. 17.20, nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Chwilę później na balkonie Bazyliki św. Piotra pojawił się uśmiechnięty kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. W pierwszej ze swoich encyklik Redemptor Hominis (marzec 1979 r.) wyjaśnia swój wybór imienia jako bezpośrednie nawiązanie i kontynuowanie nauczania swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła I. Za myśl przewodnią papieskiego pontyfikatu, uznaje się słowa: Non abbiate paura… – nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi! wypowiedziane przez Jana Pawła II, podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na pl. św. Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku.
Jego pontyfikat, trwający blisko 28 lat, był trzecim pod względem długości. Już podczas trwania, był on określany jako przełomowy. Nie tylko chodziło o otwarcie Kościoła Katolickiego poprzez wprowadzenie decyzji Soboru Watykańskiego II, ale również podkreślano Jego zasługi na płaszczyźnie ekumenizmu oraz dialogu z innymi religiami. Papież Jan Paweł II zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie, o godzinie 21.37. Po śmierci papieża nazwano go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek: Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I.
Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, a następnie kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Pierwotnie Jego trumna spoczęła w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Watykanie, a następnie od momentu ogłoszenia Go błogosławionym znajduje się we wnętrzu watykańskiej Bazyliki w ołtarzu św. Sebastiana.

Źródło: https://dziennikjutra.blogspot.com/2018/01/piotrowe-klucze.html
https://wadowice.pl/45-rocznica-wyboru-jana-pawla-ii/
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice