Boże Ciało – Święto adoracji

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 4 czerwca 201521:53

Boże Ciało 2015W  dzisiejszym dniu – w dniu Bożego Ciała po zakończeniu uroczystej Mszy, sformowała się procesja. Ksiądz Proboszcz poniósł pod baldachimem monstrancję. Stąpał po obsypanej kwiatami drodze.  Wokół zapach kadzidła i dźwięk dzwonków. Idący w procesji wierni zatrzymywali się przy czterech, pięknych polowych ołtarzach przyozdobionych zielonymi brzozowymi gałązkami  i kwiatami. Przy każdym z ołtarzy odśpiewywany był odpowiedni fragment Ewangelii. Udekorowane były także ulice i domy, wokół których przechodziła procesja.  Okna domów były pięknie udekorowane obrazami, kwiatami i flagami.

Dalsze słowa na temat Bożego Ciała  to są cytaty wybrane z homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w dniu 14 VI 2001 r. w Rzymie:

„…Kościół ukazuje dziś światu Corpus Domini – Boże Ciało – i wzywa do uwielbienia go.

…Spojrzenie wierzących skupia się na Sakramencie, w którym Chrystus pozostawił całego siebie: Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo. Dlatego ten Sakrament był zawsze uważany za «najświętszy»: Najświętszy Sakrament – żywa pamiątka odkupieńczej Ofiary.

…W uroczystość Bożego Ciała powracamy do owego «Czwartku», który wszyscy nazywamy «Wielkim» – do dnia, w którym Odkupiciel po raz ostatni obchodził Paschę z uczniami: była to Ostatnia Wieczerza – dopełnienie żydowskiej wieczerzy paschalnej i początek liturgii eucharystycznej.

…Dlatego Kościół już przed wiekami wybrał czwartek, by obchodzić uroczystość Bożego Ciała – święto adoracji, kontemplacji i uwielbienia. Święto, podczas którego Lud Boży gromadzi się wokół najcenniejszego daru pozostawionego nam w dziedzictwie przez Chrystusa, wokół Sakramentu Jego obecności, i wielbi go, chwali w pieśniach, niesie go w procesjach ulicami miast. Po zakończeniu Mszy św. my także wyruszymy w drogę przez centrum Rzymu, niosąc Ciało Chrystusa ukryte w naszych sercach i wyraźnie widoczne w monstrancji. Poniesiemy Chleb nieśmiertelnego życia ulicami miasta. Będziemy Go adorować i wokół Niego zgromadzi się Kościół, żywa monstrancja Zbawiciela świata. Niech chrześcijanie Rzymu, pokrzepieni Jego Ciałem i Krwią, ukazują wszystkim Chrystusa swoim świadectwem życia: swoją jednością, radosną wiarą i dobrocią!…. „

[Jan Paweł II, 14 VI 2001 r. Homilia w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa]

Zdjęcia z rachowickiej procesji Bożego Ciała można obejrzeć tutaj

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice