Boże Ciało

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 3 czerwca 202323:02

Jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy
Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Przypada na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, a więc w 56 dniu po Wielkanocy. Kolorem obowiązującym w liturgii jest biały.

Ta tajemnica wiary ma zasadnicze znaczenie dla codziennego życia. Trójca Święta jest prawzorem każdej społeczności ludzkiej, a zwłaszcza rodziny, w której miłość i rodzenie wiążą ludzkie osoby w jedno ciało i jedno serce. W imię Trójcy Przenajświętszej zostaliśmy ochrzczeni. Zamieszkuje Ona w każdym człowieku znajdującym się w stanie łaski uświęcającej. Wiarę w Trójcę przenajświętszą wyznajemy czyniąc znak krzyża św.

Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej wyraża chrześcijański diagram, znany jako „Scutum fidei”. Ojciec (Pater) nie jest Synem (Filius), ani Duchem Świętym (Spiritus Sanctus). Syn nie jest Ojcem ani Duchem Św. Duch Św. nie jest Ojcem ani Synem. Ale zarówno Ojciec, jak i Syn, jak i Duch Św. jest Bogiem (Deus).

Tajemnica Trójcy mówi nam o Bogu, ale mówi nam też o nas. Podczas Mszy św., tuż przed komunią, celebrans modli się: „Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój Mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności”. Naszym najgłębszym pragnieniem jest pragnienie jedności z Bogiem i z ludźmi, jedności tak głębokiej, jak ta, która jednoczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. O własnych siłach nie dojdziemy do tego celu, ale Bóg jest większy od naszej słabości i do tego celu Jego łaska nas doprowadzi.

Źródło: https://grafikareligijna.pl/656-dekoracja-owoce-ducha-swietego.html/

https://cspb.pl/bog-trojjedyny/
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice