Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

E-strona Sołectwa Rachowiceponiedziałek, 6 czerwca 201618:04

MonstrancjaW przyszłą niedzielę ( 11 czerwca odbędzie się Odpust Bazylikowy ku czci M.B. Pokornej w Rudach. Suma odpustowa o 12.30.   Weźmie w niej udział Bractwo Najśw. Sakramentu. Podczas nieszporów przyjęcie nowych członków do Bractwa.

Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej liczy ponad 80 członków w wielu miejscowościach. Wspólnota, reaktywowana w 2008 roku, nawiązuje do bractwa, które funkcjonowało przy gliwickiej parafii Wszystkich Świętych między 1517 r., a 1810, kiedy to dekretem królewskim skasowano wszystkie wspólnoty i ich majątki. Na początku XVIII wieku w 122 miejscowościach Śląska działało 208 bractw.

Członkowie bractwa mają ożywiać kult eucharystyczny. Uczestniczą i organizują adoracje, nabożeństwa, procesje, dyżurują w kościołach, aby strzec ich przed złodziejami i wandalizmem, a jednocześnie umożliwiają całodzienną modlitwę wiernym.

Szczegółowymi zadaniami Bractwa są:

a) Systematyczna troska o rozwój osobistego życia eucharystycznego poprzez pogłębienie życia  modlitwy, studium nauki Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem problematyki eucharystycznej oraz pobożność adoracyjna;

b) Podejmowanie służby w kościele parafialnym na rzecz szerszego dostępu wiernych do spotkania z Chrystusem Eucharystycznym; objęcie stałymi dyżurami kościołów, w których odbywa się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu;

c) Osobiste zaangażowanie podczas adoracji w czasie Świętego Triduum Paschalnego i innych adoracji eucharystycznych przewidzianych kalendarzem liturgicznym w parafiach;

d) Podejmowanie zadań związanych z zabezpieczeniem porządku podczas uroczystości religijnych ogólno diecezjalnych oraz parafialnych;

e) W Bractwie zostaje zachowana zasada, na mocy której mężczyźni uczestniczą jako Straż Porządkowa w zabezpieczeniu uroczystości diecezjalnych.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice