Być dobrym jak chleb

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 15 czerwca 202412:59

Chleb jest podstawowym pokarmem, symbolem życia i  pewności jutra. Zaspokaja głód i wnosi radość do serca. Jego obfitość jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Aby się  nasycić, trzeba najpierw chleb pokroić, a potem obdzielać.
Sam widok chleba budzi w człowieku zaufanie i spokój.
Patrząc na głodnych ludzi, Brat Albert doskonale
wiedział, jak dobrze działa widok bochenka chleba na człowieka, budząc ufność i pokój w sercu. Kiedy chciał komuś sprawić przyjemność, prosił Siostry Albertynki o wypieczenie bochenka czarnego chleba. Taki dar zanosił ks. kard. Janowi Puzynie, składając życzenia na Boże Narodzenie. Chleb zabierał, gdy szedł w odwiedziny do swojego przyjaciela, Stanisława Witkiewicza, który zaprojektował kaplicę i klasztor na Kalatówkach. Bochenkiem chleba kazał witać każdego biedaka wchodzącego po raz pierwszy
do ogrzewalni. Wiedział bowiem dobrze, że widok chleba łagodzi gniew i złość w sercu, uspokaja namiętności, budzi poczucie bezpieczeństwa, bo chleb spożywa się w rodzinie. W tym geście wobec człowieka nieufnego była zawarta prawda o życzliwości i dobroci, które mają swoje źródło w Bogu obdarzającym wszystkich, jak miłosierny Ojciec nie pamiętający złego. Chleb był dla św. Brata Alberta symbolem naturalnej dobroci nie znającej granic, jak dobroć Boga, który sprawia, że słońce świeci nad dobrymi i złymi  (Mt 5,45). Adam Chmielowski doświadczył tej prawdy w stosunku do Maksymiliana Gierymskiego, jeszcze w Monachium, podczas studiów malarskich. Otworzył swoją duszę przed chorym na gruźlicę artystą i tym samym stał się powiernikiem jego ostatnich dni życia. Bycie dobrym jak chleb sprawiało, że do Brata Alberta lgnęli liberałowie i ludzie głęboko wierzący.

Źródło: https://www.istockphoto.com/pl/zdjęcie/chleb-serca-gm489774773-39629060
https://misericors.org/byc-dobrym-jak-chleb/
starszy wpis: »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice