Orędzie z Fatimy

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 12 Październik 201913:33 Brak odpowiedzi

Liczni czciciele Matki Bożej Fatimskiej znają najistotniejsze aspekty Jej przesłania oraz różne wydarzenia związane z objawieniami sprzed ponad stu lat. Niektóre szczegóły i niuanse mogą jednak zostać przeoczone. Przypominamy więc o kilku faktach dotyczących Fatimy, o których często zapominamy, a o których naprawdę warto pamiętać!
Najświętsza Maryja Panna w Fatimie przypomniała trójce dzieci o istocie różańca oraz o istnieniu czyśćca! Odpowiadając na pytania Łucji mówiła, że Franciszek musi zmówić jeszcze wiele różańców, nim trafi do Nieba, a o Amelii, że na pewno będzie przebywać w czyśćcu do końca świata. Królowa świętych przypomniała więc nam wszystkim o zbawiennej praktyce odmawiania różańca świętego – a więc o sposobie ratowania własnej duszy. Oferuje wręcz różaniec jako gwarancję na bezpieczne przejście z ziemi do Nieba, jak właśnie w przypadku Franciszka. Co szczególnie istotne, Matka Boża wskazuje na samą rzeczywistość istnienia czyśćca, o której tak wielu katolików, w tym niestety duchownych, zdaje się zapominać. A przecież – przypomina Maryja – wiele spośród dusz w czyśćcu czekać będzie aż do końca świata. Według badań księdza Sebastiano dos Reis wspomniana Amelia zmarła w okolicznościach wskazujących na hańbę w sprawach czystości!
Ludzie współcześni, słysząc o umartwieniu i pokucie, kojarzą te hasła ze średniowieczem. Kryzys moralny ogarniający cały świat jest niezwykle poważny, wymaga ciągłej modlitwy, pokuty i ofiary. Prawda ta stale przewija się w Orędziu Matki Bożej Fatimskiej. W swojej niewinności dwoje młodszych pastuszków zrozumiało potrzebę ofiarowania się jako przebłagalne ofiary. Ale przecież apel Matki Bożej, w którym zwraca się z prośbą o modlitwę i pokutę, odnosi się również do reszty ludzkości.
Zwykli śmiertelnicy mogą dużo zyskać umartwiając ciało. Praktyka ta pozwala opanować niesforne namiętności, które przechodzą pod kontrolę łaski i woli. Cierpienie bowiem łatwo staje się potęgą w sprawach Bożych. Pan Jezus odkupił ludzkość poprzez krwawą ofiarę i ogromne cierpienia znoszone na Kalwarii.

Źródło: https://www.pch24.pl/10-faktow-na-temat-fatimy--o-ktorych-zbyt-czesto-zapominasz,35593,i.html

WYBORY PARLAMENTARNE 2019

Grzegorz Masarczykpiątek, 11 Październik 201921:53 Brak odpowiedzi

Zapraszam i zachęcam –MASZ GŁOS !!!

Idź na wybory. Właśnie teraz możesz zadecydować. Rachowice szczycą się jedną z wyższych frekwencji w każdych wyborach. Niech tak będzie i tym razem, pokażmy że możemy i chcemy o sobie decydować .

Zapraszam do lokalu w świetlicy sołeckiej (wejście od podwórka) w niedzielę 13 października w godz. od 7.00—-21.00.

Sołtys-Grzegorz Masarczyk

ZEBRANIE WIEJSKIE

Grzegorz Masarczyksobota, 5 Październik 201922:21 Brak odpowiedzi

ZAPROSZENIE

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na Zebranie Wiejskie które odbędzie się dnia 07.10.2019 (poniedziałek ) o godz.18.00 w świetlicy sołeckiej.

Porządek zebrania:

  • przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności zebrania
  • propozycje inwestycji na 2020 rok
  • informacja burmistrza o bieżących działaniach i prowadzonych inwestycjach
    w Rachowicach
  • wolne wnioski i zapytania
  • odpowiedzi na wnioski i zapytania
  • zakończenie zebrania

Uwielbienie Boga w codzienności

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 5 Październik 201922:00 Brak odpowiedzi

Każdy z nas ma zdolność wielbienia, cały świat jest otwarty na uwielbienie. Pytanie tylko: kogo lub co uwielbiamy – gwiazdy rocka, ieniądze, rzeczy, przyjemności? Czy pragniesz żyć uwielbieniem Boga i temu poświęcać swój czas i energię?
Czym zatem jest uwielbienie? W języku greckim składają się na nie trzy pojęcia:
– proskuneo – pocałować, przyjść bliżej, być komuś poddanym,
– latreno – służba,
– sebomai – być komuś poświęconym.
Uwielbienie zatem oznacza bycie w bliskiej relacji z Jezusem. Często mówimy o szczególnym czasie, np. godzinie uwielbienia na naszych spotkaniach modlitewnych i zazwyczaj ograniczamy to pojęcie do śpiewania lub głośno wypowiadanej modlitwy. Ale uwielbienie to coś więcej… to styl życia! Śpiewanie jest tylko jednym z jego przejawów. Być człowiekiem uwielbienia to żyć w bliskości Jezusa codziennie i w każdym wymiarze naszego życia: w pracy, na ulicy, w sklepie. Uwielbienie to bycie „zaślubionym” Jezusowi, to całkowite oddanie się Bogu Miłości. Uwielbienie zajmuje całe życie. Można je wyrażać w różny sposób: przez taniec, śpiew, malowanie, pisanie i wszelką inną twórczość.
Bóg szuka ludzi, którzy będą uwielbiali Go w Duchu i prawdzie (J 4,24). On pragnie, abyśmy byli z Nim szczerzy. Często zakładamy maski, udajemy kogoś innego niż jesteśmy. Uwielbienie jednak musi odbijać całe nasze życie, stając przed Bogiem nie zostawiamy przecież naszej osobowości za drzwiami.
Prawdziwe uwielbienie musi kosztować. Maria (J 12,3-8) kosztownym olejkiem nardowym namaściła stopy Jezusa i otarła je własnymi włosami. Jeśli żyjemy uwielbieniem, to przynosimy owoce dla całej wspólnoty Kościoła, ponieważ wpływamy na ludzi, z którymi żyjemy i którym służymy. Miłować Boga całym sercem, duszą i umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego (por. Mt. 22,37-39) – to powołanie każdego z nas. Jaka jest więc moja miłość do Jezusa? Czy jest gorąca, czy moje życie jest ofiarą?

Źródło: http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/uwielbienie-mainmenu-66/157-uwielbienie-wcodziennoci

Copyright ©2019 by Rada Sołecka Rachowice