Objawienie Pańskie = Trzech Króli

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 2 stycznia 202116:40

6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego
W Polsce 6 stycznia zwany jest świętem Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa jednak przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami oraz nie podaje ich liczby.

Nazwa „Objawienie Pańskie”  tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki wydźwięk mają także teksty liturgiczne. Szczególnie List do Efezjan podkreśla współuczestnictwo wszystkich ludzi w łaskach ofiarowanych przez Chrystusa. Jak widać święto to obchodzone na początku roku kalendarzowego jest pełne nadziei. Nie dość, że zarysowuje przed nami uniwersalność zbawienia, ale także otwiera nasze umysły na perspektywę eschatologiczną i pragnie ucieszyć znękane biedą tego świata serca wizją Królestwa Niebieskiego, gdzie Królem i jedynym Światłem jest Jezus Chrystus. Zbyt często zapominamy o Nowej Ziemi, którą przygotowuje nam Bóg, a zatrzymujemy się na tym świecie, tak jakby poza śmiercią już nic nie istniało. Pójdźmy i my złożyć dary Jezusowi: złoto naszego życia, kadzidło naszych modlitw i mirrę naszego cierpienia. Pójdźmy tam, gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin. Wyznajmy wiarę, znacząc litery na drzwiach naszych domów.

Źródło: http://www.astroarena.pl/2016/01/05/trzej-krolowie-w-alei-gwiazd/ 
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/187/Objawienie-Panskie

Pan jest blisko – trzecia niedziela Adwentu

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 12 grudnia 202021:22

Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu. Liturgia ostatniego tygodnia przygotowującego nas do Świąt bardzo różni się od liturgii wcześniejszych dni. Szkoda, że tak rzadko dostrzegamy tę ważną cezurę.
Okres Adwentu podkreśla dwa wymiary oczekiwania: pierwszy, który dotyczy oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, oraz drugi – przygotowanie na kolejne w naszym życiu święta, podczas których czcimy Boże Wcielenie. Od pierwszej niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia włącznie powinniśmy skupiać się bardziej na pierwszym aspekcie oczekiwania. W liturgii słowa słyszymy wiele czytań odnoszących się do czasów eschatologicznych, prefacja również podkreśla oczekiwania na drugie przyjście Zbawiciela.
Wraz z nadejściem 17 grudnia w naszym adwentowym oczekiwaniu bardzo wiele się zmienia. W czytaniach słyszymy o starotestamentowych zapowiedziach narodzenia Chrystusa, w Ewangelii z kolei odczytujemy dzień po dniu wszystkie zapisane w Piśmie Świętym zdarzenia poprzedzające Narodzenie Pańskie: rodowód Jezusa, zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, zwiastowanie, nawiedzenie św. Elżbiety, aż do narodzenia Jana Chrzciciela. Prefacja także podkreśla oczekiwanie na święta narodzenia Zbawiciela. Można powiedzieć, że można już wyczuć zbliżające się święta.

Źródło: http://dziennikparafialny.pl/2013/druga-czesc-adwentu-bezposrednie-przygotowanie-na-swieto-narodzenia/
https://pixabay.com/pl/vectors/trzecim-adwent-wieniec-adwentowy-1895771/

Święty Mikołaj – Liczy się tylko oryginał

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 5 grudnia 202016:34

Wydawałoby się, że nie ma popularniejszego świętego niż św. Mikołaj. Niemal przez cały grudzień imię biskupa Miry odmieniane jest w mediach przez wszystkie przypadki. Jednak czy rzeczywiście przedmiotem tego kultu jest święty? Wydaje się, że dla sporej jej części jest mieszkającym na biegunie północnym przerośniętym krasnalem.

Początkiem grudnia w sklepach oraz na ulicach naszych miast i miejscowości spotkaliśmy pewno wielu takich krasnali lub skrzatów, starających się odegrać rolę Świętego Mikołaja.

Lecz może ktoś zapytać: „ale o co w ogóle chodzi, w czym problem?”. A no w tym, że nie wolno – ze Świętego robić jakiegoś pajaca, ponieważ jest w Dekalogu przykazanie mówiące o bezwzględnym szacunku do Boga oraz do osób i rzeczy Bogu poświęconych. Nadto nie wolno zdejmować z głowy biskupa mitry (lub tiary) z krzyżem, która jest zwyczajnym nakryciem głowy biskupa, a zakładać czapki z pomponem i stroić sobie żartów. Tak robiły władze komunistyczne, gdy w ramach walki z kulturą chrześcijańską starały się w miejsce św. Mikołaja zaszczepić rosyjskiego Dziadka Mroza.

Trzeba również uszanować biskupi pastorał – symbol pasterskiej troski o wiernych. Nikt z nas zapewne nie chciałby, żeby ktoś śmiał się z naszego ojca, parodiował go, udziwniał i uparcie twierdził, że nic złego się nie dzieje, bo przecież inni dobrze się bawią.

Wypadłoby również uszanować uczucia religijne wierzących, którzy nie godzą się na zachowania opisane powyżej. Może i dla osoby niewierzącej w sam ras wystarczy baśniowy krasnal, lecz wierzący mają większe wymagania – chcą po prostu prawdziwego Świętego. Gość w czerwonej czapce z pomponem, jest szczytem powierzchowności i komercji. Tymczasem święty Mikołaj, biskup Miry to przykład tego, co najważniejsze w życiu: miłości bliźniego.

Źródło: https://podegrodzie.diecezja.tarnow.pl/index.php/czytelnia/159-liczy-sie-tylko-oryginal-tylko-swiety-mikolaj

 

Pierwsza Niedziela Adwentu – Czuwaj

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 28 listopada 202016:55

Po co jest Adwent? To pytanie zapewne wielu skwitowałoby wzruszeniem ramion. No właśnie, po co? Żeby przygotować się na Święta Bożego Narodzenia? Niewątpliwie tak, ale to chyba trochę za mało – bo samo „przygotowanie do świąt” można rozumieć bardzo różnie, wręcz sprowadzić je do biegania po sklepach i łapczywego spoglądania na wystawy, przeplatanego z niespokojnym przeliczaniem w myślach zawartości portfela: czy wystarczy?… Można też przytoczyć katechizmową formułkę, że Adwent to oczekiwanie na przyjście Pana. Ale samo oczekiwanie także może być bardzo różne – są oczekiwania niecierpliwe, pełne nadziei, są te pełne smutku i żalu; są i takie, które są już tylko trwaniem z przyzwyczajenia, bez żadnych widoków na swoje spełnienie. Może być oczekiwanie czujne, wypatrujące najmniejszego znaku – ale może być i uśpione, wręcz na krawędzi zapomnienia. Można czekać z założonymi rękami, a można aktywnie wychodzić naprzeciw temu, co ma nadejść… Można czekać na to, co dobre i piękne – można też czekać na okazję do zemsty, zła i zniszczenia… Co zatem zrobić, aby nasze oczekiwanie i przygotowanie były tymi właściwymi? Jak nadać im właściwą treść, co uczynić ich źródłem i drogowskazem? Chrystus daje nam dziś odpowiedź. Odwołując się do budzącego niepokój obrazu swojego przyjścia przy końcu czasów, wzywa do czujności i modlitwy. Ta czujność to czujność serca, które często narażone jest na niebezpieczeństwo ociężałości. Tak jak sportowiec, który zaniedbuje trening, nie może liczyć na sukces, tak też człowiek, który nie zachowuje czujności serca, nie bada nieustannie swego sumienia – narażony jest na utratę więzi z Bogiem, a co za tym idzie – na przegraną swojej wieczności.

Źródło: https://parafiapniewo.pl/i-niedziela-adwentu/
https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/pierwsza-niedziela-adwentu/

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice