IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 21 Kwiecień 201816:00 Brak odpowiedzi

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski.
Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań.
Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania.
Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie.
Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać
życie za owce.
Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani
do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie.
Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce.

Via Lucis – Droga Światła

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 15 Kwiecień 201814:52 Brak odpowiedzi

Via Lucis – Droga Światła
Nabożeństwo to jest niejako po paschalną odpowiedzią na Drogę Krzyżową, co podkreśla symbolika 14 stacji, zachowana w strukturze Drogi Światła. Droga Światła to rozważanie w okresie wielkanocnym najważniejszych wydarzeń z życia
zmartwychwstałego Jezusa i Apostołów, mające miejsce po Jego zwycięstwie nad śmiercią. Widzimy w nich dochodzenie bliskich Jezusowi ludzi do prawdy o Nowym Życiu Jezusa oraz drodze, jaką przez to otwarł On dla nas. Rozważamy też budzącą się przez to wiarę w Niego oraz nadzieję w zmartwychwstanie nas samych.
Wszystkie wydarzenia wspominane w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie. Wydarzenia te zawarte są między Zmartwychwstaniem a Zesłaniem Ducha Świętego, będącego dopełnieniem misterium paschalnego Chrystusa (czyli dzieła odkupienia).
Zazwyczaj nabożeństwo to składa się z 14 następujących stacji:
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom
7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego
Uczestnicy przechodzą od stacji do stacji, podobnie jak podczas drogi krzyżowej. Mogą oni nieść zapalone świece, toteż warto, aby nabożeństwo to odbywało się wieczorem lub po zapadnięciu zmroku. W procesji do poszczególnych stacji mogą iść ministranci z paschałem, figurą zmartwychwstałego.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 7 Kwiecień 201821:09 Brak odpowiedzi

Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, święto Miłosierdzia Bożego ma być obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu – jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”, czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego.
Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

PRZYGOTOWANIE SIĘ NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku koronki do Miłosierdzia Bożego.
Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar:
• sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej),
• Komunia święta,
• modlitwa w intencjach Ojca Świętego
• całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
• wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia
Bożego).

Niedziela Zmartwychwstania

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 31 Marzec 201822:28 Brak odpowiedzi

Dlaczego „wielka noc”? Przecież są dłuższe noce w zimie: w grudniu czy w styczniu. To ta wielkanocna noc odsyła nas do tamtej nocy wielkiej w Jerozolimie, w czasie której został odwalony kamień z jednego grobowca. Maria Magdalena przyszła do grobu i zastała kamień
odwalony i pusty grób. Na wieść o tym dwaj uczniowie przybyli do grobu i też nie zastali w nim Jezusa. Była to rzeczywiście wielka noc, szczególna noc, noc zmartwychwstania Chrystusa, podobna w swej ważności do nocy betlejemskiej, do nocy Jego narodzin. W noc wielkanocną dokonało się pierwsze w dziejach świata zmartwychwstanie prawdziwie zabitego i pogrzebanego człowieka – Jezusa z Nazaretu, który w jednej osobie był człowiekiem i Bogiem. Jezus nie wyszedł jednak z grobu jak Łazarz, owinięty w pogrzebowe chusty, nie podniósł się z mar jak młodzieniec z Nain. Zmartwychwstanie Chrystusa nie było reanimacją zwłok, powrotem do życia przerwanego śmiercią. Nie było zwykłym wskrzeszeniem.
Ludzie wskrzeszeni przez Chrystusa – Łazarz, młodzieniec z Nain, córka Jaira – powrócili po jakimś czasie do krainy śmierci. Chrystus drugi raz już nie umarł. Chrystus żyje. W zmartwychwstaniu przeszedł do życia uwielbionego.

Copyright ©2018 by Rada Sołecka Rachowice