Zesłanie Ducha Świętego-Pięćdziesiątnica-Zielone Świątki

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 20 Maj 201819:16 Brak odpowiedzi

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nosi u nas popularną nazwę „Zielonych Świątek”, dlatego zapewne, że obchodzimy je w najpiękniejszej porze roku, gdy przyroda cała jest w pełnym rozkwicie. Wszystkie obrzędy ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela.
Kościoły, domy, obejścia przybrane są „majem”, – najczęściej młodymi brzózkami; posadzkę kościelną, podłogę chat i wiejskie podwórka przybierało się wonnym tatarakiem; wszędzie rozlewała się woń świeżej majowej zieleni.
W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się „Pięćdziesiątnicą” – z greckiego Pentecostes, tj pięćdziesiątka, – bo obchodzi się 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.
„Spełniły się dni Pięćdziesiątnicy” – jak pisze św. Łukasz w „Dziejach Apostolskich” .
Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, odprawiających pierwszą w Kościele nowennę pod przewodnictwem Matki Jezusowej. Była to niedziela, dzień święty Nowego Zakonu, dzień Pański – Dies Dominica. W Starym Testamencie dzień 50-ty po święcie Paschy był dniem wielkim, uroczyście obchodzonym przez Synagogę, dniem pełnym wspomnień, bo rocznicą nadania Mojżeszowi prawa na górze Synai.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 13 Maj 201813:36 Brak odpowiedzi

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką.
Wniebowstąpienie to nie tylko dzień wielkiej radości dla nieba ale również dla całego rodzaju ludzkiego. Oto Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale zabrał ze sobą wszystkie dusze świętych. Ten dzień jest tym radośniejszy, że Chrystus powrócił do swojego Ojca wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i zwyciężył. Przyoblekł się w nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy. Teraz jako Bóg – Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmartwychwstania i w tej naturze odbiera dodatkową chwałę.
Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury.

Nabożeństwa Fatimskie

13.05.2018 – 13.10.201

Uroczystość Pierwszej Komunii Św.

E-strona Sołectwa Rachowiceniedziela, 13 Maj 20187:12 Brak odpowiedzi


Dzisiaj 13 maja w naszej parafii, w kościele w Sierakowicach o godz. 9.00 i o 11.00 przeżywamy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej a popołudniu o godz.. 16.00 również w Sierakowicach  nabożeństwo dziękczynne do Matki Bożej w intencji dzieci Pierwszokomunijnych, ich rodziców i krewnych.

Cały najbliższy tydzień będziemy przeżywać jako „Biały Tydzień” dlatego zapraszamy wszystkie dzieci Pierwszokomunijne, rodziców i krewnych na wieczorne msze św. ze wspólną komunią świętą.

W piątek rano dzieci (każde ze swoim opiekunem) wyjeżdżamy na Jasną Górę. Wyjazd autobusu z Rachowic od Kościoła o godz. 8.00 w Sierakowicach 5 min później. Przewidywany powrót ok. 17.00 – 17.30.

Święty Stanisław – biskup

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 5 Maj 201815:48 Brak odpowiedzi

Biskup krakowski był gorliwym duszpasterzem. Zginął z ręki króla Bolesława Śmiałego, kiedy sprawował Mszę świętą w kościele św. Michała na Skałce. Jego ofiara przyczyniła się do zainicjowania tradycji niezależności Kościoła od władz państwowych i budowy jego samodzielnego autorytetu w życiu publicznym, która w Polsce była kontynuowana przez kolejne wieki, w odróżnieniu od wielu innych krajów.
Św. Stanisław ze Szczepanowa urodził się ok. 1030 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1060 roku, a dwanaście lat później, po śmierci biskupa Lamberta około 1070 roku został biskupem Krakowa. Dał się poznać jako pasterz gorliwy i bezkompromisowy. Konflikt, który wybuchł pomiędzy królem Bolesławem, a bp. Stanisławem – jego powód do dziś nie jest w pełni jasny.
Chodziło zapewne o krytykę za strony biskupa niemoralnego życia monarchy oraz o obronę poddanych przed jego surowością i brutalnością Rządów.
Biskup Stanisław został zabity przez króla podczas Mszy św., którą celebrował 11 kwietnia (lub 8 maja) 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie. Ciało biskupa zostało poćwiartowane. Kult św. Stanisława rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego zwłok na Wawel, w 10 lat po śmierci.
8 września 1253 roku papież Innocenty IV dokonał uroczystej kanonizacji biskupa Stanisława w bazylice św. Franciszka w Asyżu. W Polsce ogłoszono to na ogólnonarodowej
uroczystości w Krakowie 8 maja 1254 roku. Kult św. Stanisława odegrał ogromną rolę w zjednoczeniu rozbitego na dzielnice państwa polskiego. W 1595 r. papież Klemens VIII rozszerzył liturgiczną uroczystość św. Stanisława na cały Kościół.

Copyright ©2018 by Rada Sołecka Rachowice