Pierwsza Niedziela Adwentu – Przyjdź Panie Jezu

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 26 listopada 202221:26 Brak odpowiedzi

Łacińskie słowo adventus jest tłumaczeniem greckiego epifaneia i parusia. Termin ten w Rzymie oznaczał oficjalny przyjazd, odwiedziny dygnitarza państwowego po objęciu urzędu. W języku religijnym natomiast oznaczał coroczne przybywanie bóstwa do świątyni i połączone było z uświęcającym działaniem bóstwa. W chrześcijaństwie termin adwentus stał się klasycznym wyrażeniem na oznaczenie przyjścia Chrystusa zarówno w sensie Wcielenia, jak i powtórnego przyjścia w chwale. Religijny sens Adwentu – oczekiwanie na przyjście Chrystusa Pana, dla człowieka wierzącego stanowi ważny element indywidualnego przygotowania się na nieuniknione spotkanie z Chrystusem Panem. Okres Adwentu ma podwójny charakter, zawiera w sobie podwójne przesłanie. Jest to liturgiczny okres przygotowania siebie na przeżycie tajemnicy Wcielenia, czyli okres przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. To właśnie w Chrystusie objawia się Bóg człowiekowi w ludzkim ciele. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dlatego właśnie okres Adwentu jest określany okresem pobożnego, aktywnego i radosnego oczekiwania. Te dwie idee adwentowe: narodzenie Chrystusa i wyczekiwanie drugiego przyjścia podzieliły Adwent na dwie części. Dzień 17 grudnia stanowi granicę tego podziału.

Źródło: https://drukowanka.pl/kolorowanka/maly-wieniec-adwentowy/
https://adonai.pl/boze-narodzenie/?id=101

Patronka muzyki kościelnej

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 19 listopada 202214:22 Brak odpowiedzi

22 listopada obchodzimy liturgiczne wspomnienie jednej z najbardziej znanych męczenniczek chrześcijaństwa, której imię pojawia się już w pierwszej modlitwie eucharystycznej Kanonu Rzymskiego. To św. Cecylia, którą czcimy w bazylice jej imienia w starożytnej dzielnicy Rzymu Transtiberim, dzisiejsze Trastevere. Urodziła się w zamożnej rodzinie rzymskiej na początku III w. Była szlachetną chrześcijanką, wrażliwą na potrzeby ubogich, która postanowiła oddać się całkowicie Bogu, ofiarowując Mu także swoje dziewictwo. Zmuszono ją do małżeństwa z niejakim Walerianem, wówczas poganinem. Cecylia nie tylko nie złamała ślubu czystości, ale sprawiła, że mąż nawrócił się na chrześcijaństwo, a wraz z nim jego brat, Tyburcjusz. To sprawiło, że w czasie prześladowań chrześcijan najpierw ścięto Waleriana i jego brata a następnie zabito także Cecylię – jej kaci najpierw zamknęli ją w „caldarium” łaźni a w piecu rozpalili wielki ogień, by w ten sposób ją udusić. Ponieważ Cecylia przeżyła, postanowiono ją ściąć. Pomimo otrzymania trzech ciosów zadanych w szyję nie udało się odciąć jej głowy – pozostała przy życiu jeszcze trzy dni i chociaż nie była w stanie mówić, wskazała trzema palcami ręki swoją wiarę w Boga w Trójcy Jedynego, szczegół, który wiele wieków później rzeźbiarz Maderno odtworzył w jej marmurowym posągu. Było to w 230 r.

 

Źródło: https://imiona.net.pl/cecylia-rzymska/
https://www.niedziela.pl/artykul/74546/Wspomnienie-sw-Cecylii-przy-jej

Światowy dzień Ubogich

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 12 listopada 202212:18

Ubóstwo, które ubogaca! To właśnie o tym paradoksie pisze Papież Franciszek w Orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich! Mimo że osoby ubogie zmagają się często z problemami finansowymi i trudną sytuacją materialną, to jednak ich ubóstwo potrafi ubogać. Potrafi także napełniać nas zupełnie nowym spojrzeniem. Czym jest ubóstwo, które ubogaca?
Ubóstwo to pojęcie, które możemy interpretować na różne sposoby. Ma również różnorakie przyczyny. Jednakże najważniejsze w każdym rodzaju ubóstwa jest spojrzenie na pomoc człowiekowi, który zmaga się z tą sytuacją. Jak zwalczać ubóstwo i pomagać zmagającym się z tą sytuacją w rozpoczęciu nowego życia? To właśnie to zagadnienie staje się zawsze jednym z najważniejszych tematów przygotowań oraz obchodów Światowego Dnia Ubogich. Jest to bowiem inicjatywa, którą powołał papież Franciszek w Roku Miłosierdzia.
Z problemem ubóstwa zmagają się wszystkie, nawet najbogatsze, państwa świata. Zadaniem każdego z nas jest znaleźć rozwiązanie, aby ubodzy stali się częścią naszej społeczności, a nie tylko jej peryferiami. Mimo że z ubóstwem wiąże się ograniczenie szans na wybór życiowej drogi, to jednak jednocześnie pojawia się pewien paradoks ubóstwa, o którym pisze papież Franciszek w Orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich. Ich możliwości skutecznego udziału i wpływu na społeczeństwo bywają ograniczone. Zatem na czym polega ich ubogacanie? Nasza możliwość pomocy ubogim i bezpośredniego zaangażowania w działalność na ich rzecz może sprawić, że nasze życie staje się bogatsze, pełniejsze, wprowadzamy w nie nowe życie i nowe pokłady energii, a także chęć do działania.
Osoby ubogie są często skazane na życie w trudnych warunkach, jednakże warto pamiętać, że to “skazanie” nie jest trwałe i jak najszybciej powinno być powstrzymane.

Źródło: https://www.facebook.com/sdumalopolska/
http://sdu.malopolska.pl/ubostwo-ktore-ubogaca-oredzie-na-vi-swiatowy-dzien-ubogich/

Święty Marcin

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 5 listopada 202217:22

Ten święty późnej starożytności (316/17-397) należał do najpopularniejszych postaci katolickiej hagiografii. O popularności każdego świętego świadczą m.in. częstotliwość wybierania jego imienia na chrzcie św., ilość dedykowanych mu kościołów, zwyczaje i przysłowia łączące się z jego postacią a także wielość spraw do rozwiązania, w których przywołuje się danego świętego. Obecnie w Polsce jest ok. 200 kościołów poświęconych św. Marcinowi, a w polskiej ludowej tradycji doliczono się 44 przysłów z nim związanych, m.in.: „Jeśli na Marcina sucho to na Gody z pluchą”. Św. Marcin przywoływany jest jako patron hotelarzy, pracowników stołówek, karczmarzy, krawców, żołnierzy piechoty, żebraków i wszelkich poszkodowanych. Do jego opieki uciekali się także chorzy na dyzenterię, właściciele winnic, hodowcy koni i gęsi.

Dzieje życia tego świętego należą także do jednych z najbardziej spektakularnych żywotów. Marcin urodził się na terenie dzisiejszych Węgier jako syn rzymskiego żołnierza. Jak wskazuje jego imię – Martinus – miał być poświęcony Marsowi, bogowi wojny jako żołnierz, co też się stało.

Ówczesne zwyczaje zabraniały chrześcijanom podejmowania żołnierskiego zawodu, dlatego też Marcin musiał opuścić wojsko, by przyjąć chrzest, a później – jak tego pragnął – zostać księdzem. Marcin miał ok. 23 lata, gdy w roku 339 przyjął chrzest, stając się żołnierzem Chrystusa. Było to w Amiens.

Źródło: https://www.pinterest.ie/pin/88312842668463332/
https://www.niedziela.pl/artykul/34316/nd/Swiety-Marcin

Copyright ©2022 by Rada Sołecka Rachowice