Jan Chrzciciel

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 20 czerwca 202013:44

Kiedy Bóg powołuje stworzenie do spełnienia jakiejś szczególnej misji, udziela mu wszystkich potrzebnych i właściwych łask dla spełnienia tego zadania.
W przypadku świętego Jana Chrzciciela, który miał przygotować ziemskie drogi dla Pana,  Bóg interweniuje jeszcze nawet przed jego urodzeniem. Dlatego liturgia odnosi do niego słowa z Księgi Izajasza: Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał me imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. (…) A mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” Jan zaczął swoją misję Poprzednika, zanim się urodził. Wszystko zaczęło się od nawiedzenia Elżbiety przez Maryję, bo Ona jest obecna przy każdym spotkaniu duszy z Jezusem.
Z Jej pomocą otrzymujemy obfite łaski, aby wypełnić wolę Bożą. Święty Ambroży, komentując czas Jej pobytu w domu swojej krewnej Elżbiety, napisał: jest zrozumiałe, że Najświętsza Maryja z jednej strony ofiaruje swoją służbę, a z drugiej, że odbywa się to przez określoną liczbę miesięcy. Nie została tyle czasu tylko dlatego, że była krewną, lecz także dla dobra Proroka. Jeśli tyko Jej wejście spowodowało tak wielki skutek, że przy pozdrowieniu Maryi dziecko podskoczyło z radości w łonie matki
i matka napełniła się Duchem Świętym, jak ocenić efekty obecności Maryi przez tak długi czas?

 Źródło:https://opusdei.org/pl-pl/document/narodzenie-sw-jana-chrzciciela-24-czerwca/

Spotkanie w sprawie organizacji Festiwalu Życia

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 18 czerwca 202019:46

😇‼️Uwaga, uwaga‼️😇
Serdecznie zapraszamy młodzież od 7 klasy SP do 35 roku życia już jutro (piątek) o 15:00 do Rachowickiej salki parafialnej „Przystań” na spotkanie w sprawie tegorocznego FESTIWALU ŻYCIA, który odbędzie się od 6-9 lipca 2020 roku.💪🤩 Już jutro zapisy i wpłata 30 zł.👍 Zabierajcie znajomych z całego dekanatu pławniowickiego i nie tylko… i do zobaczenia 💪😇⛪

Festiwal życia

E-strona Sołectwa Rachowiceczwartek, 18 czerwca 202018:18
  1. 😇‼️Uwaga, uwaga‼️😇
    Serdecznie zapraszamy młodzież od 7 klasy SP do 35 roku życia już jutro (piątek) o 15:00 do Rachowickiej salki parafialnej „Przystań” na spotkanie w sprawie tegorocznego FESTIWALU ŻYCIA, który odbędzie się od 6-9 lipca 2020 roku.💪🤩 Już jutro zapisy i wpłata 30 zł.👍 Zabierajcie znajomych z całego dekanatu pławniowickiego i nie tylko… i do zobaczenia 💪😇⛪

Dwa serca

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 13 czerwca 202016:32

W Sercu Jezusa odnajduje się wielką tajemnicę miłości, w której Bóg stwarza, a kiedy ludzie ulegają szatanowi, wtedy On znów daje jej wyraz, bo ich nie potępia, lecz zbawia. Jezus Chrystus prawdziwie kocha, przez co nie zachowuje Swojego Serca dla siebie, ale oddaje Je dla innych osób. Zachęca do ufności Jego Sercu i kształtowania według Niego serc naszych, co przekazał podczas objawień św. siostrze Małgorzacie Marii Alacoque. Do Serca Jezusa dochodzi się jednak przez Serce Maryi, bo Jej misja opiera się na zdobyciu wszystkich serc dla Jej Syna. Tryumf Niepokalanego Serca Maryi, o którym Maryja opowiedziała dzieciom w Fatimie, polega na życiu wszystkich serc dla Najświętszego Serca Jezusa. Człowiek, przemierzający nieustannie wśród cnót i grzechów, odnajduje wzorzec właściwego życia właśnie w Sercach Jezusa Chrystusa i Maryi. Właśnie dlatego słynna modlitwa, znajdująca się przeważnie na ikonach i obrazach pod wizerunkami Serc brzmi: Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje – przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi.

Źródło: http://www.verbumdei.com.pl/2017/06/kult-najswietszego-serca-jezusa.html

Copyright ©2020 by Rada Sołecka Rachowice