Dlaczego warto złożyć deklarację drogą elektroniczną

E-strona Sołectwa Rachowiceśroda, 9 kwietnia 201421:11

imagesCALLRYHWZbliża się termin składania deklaracji podatkowych. Warto złożyć deklarację drogą elektroniczną, co właściwie w dobie Internetu jest już standardem.

Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum, ale również gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.

Do wysłania najpopularniejszych deklaracji NIE JEST POTRZEBNY podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. W zakładce „Formularze” na stronie:

www.e-deklaracje.gov.pl

Podstawowe zalety:

> wypełniasz obowiązek złożenia deklaracji bez konieczności udania się do urzędu,

> nie ponosisz kosztów związanych z wysyłką deklaracji pocztą,

> otrzymujesz potwierdzenie złożenia e-Deklaracji,

> dane w deklaracji są wstępnie weryfikowane, co do poprawności obliczeń, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu,

> oszczędzasz czas

Możliwe jest też składanie drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego korekty deklaracji oraz wspólnego rozliczenia się małżonków bez wymogu złożenia przez jednego z małżonków pełnomocnictwa – UPL-1.

System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji. W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika przez inną osobę. Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu

– program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat w przypadku błędów.

Złożony poprawnie dokument elektroniczny pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania, deklaracji lub informacji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Opracowano na podst: Dlaczego warto złożyć deklarację drogą elektroniczną
starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2024 by Rada Sołecka Rachowice