Dusze czyśćcowe

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 9 czerwca 201821:37

Oto cztery powody, dla których warto modlić się o ukojenie dla braci i sióstr w czyśćcu:
1. Ból jest prawdziwy
Cierpienie odczuwane w czyśćcu jest porównywane przez świętych do płonięcia w ogniu. W zasadzie, niektórzy święci twierdzą, iż ból przeszywający dusze nieznacznie różni się od tego doznawanego w piekle.
2. Dusze to nasi krewni
Łączą nas więzy krwi ˗ babcie, ciocie, wujkowie i rodzice ˗ wszyscy ci, którzy odeszli, prawdopodobnie są teraz w czyśćcu. Powinniśmy modlić się za ich dusze, bo jest to oznaka  naszej miłości. Nawet jeśli nie znasz bądź nie masz zmarłych krewnych w rodzinie, to wszystkie dusze w czyśćcu są naszymi braćmi i siostrami. Poprzez chrzest jesteśmy spokrewnieni w Chrystusie, zatem więź ta powinna nas zachęcać do działania w imieniu tych osób, które same nie mogą już niczego uczynić.
3. Ty też możesz tam trafić
Bądźmy szczerzy, większość z nas nie jest wystarczająco święta, by przejść obok czyśćca prosto do nieba. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że i my doświadczymy oczyszczenia. Gdybyś to ty tak strasznie cierpiał, nie chciałbyś chociaż na moment poczuć ulgi? Modlitwa za dusze jest wypełnieniem zasady wzajemności, danej nam przez Chrystusa, która mówi: „traktuj innych tak, jak Ty chciałbyś być traktowany”.
4. Modlitwa za innych przyniesie ci radość
Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie moment spotkania z braćmi i siostrami, za których się modliłeś? Jak się poczujesz wiedząc, że skromną modlitwą tak bardzo im pomogłeś? „Wchodząc do nieba wielu z nich będzie podchodzić do nas, dziękując nam” – powiedział arcybiskup Fulton Sheen.
Każda nasza modlitwa, drobny akt strzelisty, daje wytchnienie duszom cierpiącym w czyśćcu. Jednak największym darem jest ofiara Mszz Świętej. To ona gasi palący płomień
czyśćcowy, dlatego też wielu wiernych składa ofiary do skarbony z przeznaczeniem na msze za dusze czyśćcowe, zamawia msze za swoich bliskich zmarłych, w tym także msze gregoriańskie (30 mszy odprawianych bez przerwy przez miesiąc)

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice