Dzień Misyjny 18.10.2015

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 17 października 201522:16

1Przypomnienie każdemu wierzącemu, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu – to zamysł i główna idea Niedzieli Misyjnej (Światowego Dnia Misyjnego) – poinformował dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas.

Przypominał on, że Światowy Dzień Misyjny służy wsparciu młodych Kościołów na terenach misyjnych; jego celem jest też budzenie świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków.

W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek – z racji przeżywanego roku życia konsekrowanego – dużo uwagi poświęca osobom zakonnym. Jednocześnie zachęca nas do „misyjnej pasji”, która ma się skupiać na ukazaniu oblicza Chrystusa każdemu człowiekowi. W ten sposób papież ukierunkowuje nasze działania, przypominając, że najważniejsze jest głoszenie Ewangelii, a działalność charytatywna, społeczna czy edukacyjna może iść w parze, dając pierwszeństwo głoszeniu Dobrej Nowiny.

Niedziela Misyjna i Światowy Dzień Misyjny służą przede wszystkim odnowieniu naszej2 relacji z Chrystusem, uświadomieniu sobie, na ile jest ona głęboka i na ile z tej głębokiej relacji wynika nasze zaangażowanie, by Ewangelia była niesiona na krańce świata. Dopiero potem rodzi się nasza modlitwa za misje, konkretne zaangażowanie i ofiary materialne. działalność charytatywna, społeczna czy edukacyjna może iść w parze, dając pierwszeństwo głoszeniu Dobrej Nowiny.

Niedziela Misyjna i Światowy Dzień Misyjny służą przede wszystkim odnowieniu naszej relacji z Chrystusem, uświadomieniu sobie, na ile jest ona głęboka i na ile z tej głębokiej relacji wynika nasze zaangażowanie, by Ewangelia była niesiona na krańce świata. Dopiero potem rodzi się nasza modlitwa za misje, konkretne zaangażowanie i ofiary materialne.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice