Ewangelisci

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 19 września 202013:41

Ewangelistami było dwóch apostołów Jezusa: Mateusz i Jan oraz dwóch uczniów apostołów: Marek i Łukasz. Spisali oni cztery księgi, w których opisali życie i śmierć krzyżową Jezusa. Słowo Ewangelia oznacza po prostu dobrą nowinę o przyjściu Mesjasza.
Mateusz. Był on celnikiem. Pewnego dnia przed jego kantorek przybył Jezus i rzekł: ,,Pójdź za mną”. Ten wywrócił swój stolik i poszedł za Chrystusem.| Z poborcy podatków przeobraził się w apostoła. Ikony najczęściej przedstawiają Mateusza z Ewangelią w ręku, w towarzystwie uskrzydlonej postaci ludzkiej. Jest to nawiązanie do wizji proroka Ezechiela i Apokalipsy – symbol człowieka, ponieważ swoją Ewangelię rozpoczyna od genealogii Jezusa. Owa postać często mylona jest z aniołem.
Jan. Był on szczególnie umiłowany przez Jezusa. Poznał go podczas chrztu w Jordanie i z młodzieńczej ciekawości postanowił za nim pójść. Podczas męki pańskiej jako jedyny z uczniów przybył na Golgotę, tam Jezus polecił mu zaopiekować się Maryją: „Rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Symbolem Jana jest orzeł, ponieważ ze wszystkich stworzeń tylko orzeł potrafi patrzeć prosto w słońce, a właśnie ze wszystkich pisarzy Nowego Testamentu Ewangelista Jan ma najbardziej przenikliwe spojrzenie, pomagające rozróżniać odwieczne tajemnice, odwieczne prawdy, przenikające umysł Boży.
Łukasz. Nie poznał osobiście Jezusa, ale Maryję tak. Gdy Paweł Apostoł przybył w jego strony i nauczał o Jezusie młody lekarz postanowił za nim wyruszyć, aby usłyszeć więcej. Swą Ewangelię napisał w oparciu o słowa innych – w tym apostołów. Napisał również Dzieje Apostolskie. Jego symbolem jest wół (cielątko), gdyż jest zwierzęciem roboczym i ofiarnym, a tak właśnie Łukasz przedstawia Jezusa, jako wielkiego sługę ludzi i jako ofiarę za całą ludzkość.
Marek. Podobnie jak Łukasz ,,nie widział, a uwierzył” w Jezusa. Swą Ewangelię napisał u boku św. Piotra w Rzymie. Marka symbolizuje lew, bo widział Jezusa jako Mesjasza, jako Lwa z pokolenia Dawida.

Źródło: http://www.lo34.natan.pl/ewangelisci.html http://centrumrh.blogspot.com/2017/01/cztery-aspekty-ludzkiej-natury-wg_20.html

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice