FUNKCJONOWANIE NASZEGO ŻYCIA PARAFIALNEGO W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

E-strona Sołectwa Rachowicesobota, 14 marca 202018:29

FUNKCJONOWANIE
NASZEGO ŻYCIA PARAFIALNEGO
W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Mając na uwadze wskazania dekretu bpa Jana Kopca dla naszej diecezji
z dniem 14.03.2020 roku zostaje zmienione funkcjonowanie naszej wspólnoty parafialnej:

1. Msze będą sprawowane zgodnie z zamówionymi intencjami, ale
bez udziału ludu. Prosimy naszych parafian, aby duchowo łączyć się z kapłanami odprawiającymi mszę o określonej godzinie. Intencje Mszy będą wywieszane na bieżąco w gablotce i na stronie sołectwa.
W najbliższy poniedziałek i wtorek (16,17.03) msze święte całkowicie odwołane.
Kancelaria czynna o stałych godzinach. W razie potrzeby numer parafialny: (032) 238-42-30

2. Każdego dnia będzie odprawiona Msza w dodatkowej intencji:
Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

3. Bp Ordynariusz, ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu, udziela wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. jednocześnie przypominając o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

4. Zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej a także MISJE ŚWIĘTE.

5. Uroczystości pogrzebowe ogranicza się do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale bez udziału ludu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

6. Nasz kościół (w Rachowicach i Sierakowicach) codziennie będzie otwarty od 14:00 do 16:00 natomiast kaplica w Goszycach otwarta będzie w poniedziałek, środę i piątek również od 14:00 do 16:00 (proszę o zachowanie bezpiecznej odległości od innych modlących się i pamiętajmy o maksymalnej liczbie 50 osób).

7. Okazja do SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ – 20 min. przed każdą mszą.

8. Codziennie ks. Proboszcz i ks. wikary będą odmawiać modlitwę różańcową. Zachęcamy, by wspólnie w rodzinach łączyć się duchowo modląc się w swoich domach.

9. Zostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Sakrament chorych po ustaleniu z kapłanem.

10. Zarządzenie Biskupa obowiązuje do dnia 29.03.2020 roku.

Jako Wasi duszpasterze chcemy Was zapewnić,
że jesteśmy do Waszej dyspozycji sakramentalnej!
Pamiętajmy, że z Bogiem pokonamy wszelkie trudności!
Nie zapominajcie o codziennym kontakcie z Panem!
Przyjmujcie Komunię św. w sposób duchowy!
Módlcie się!

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice