Piękno Rachowic

Jest to strona pozostawiona do dyspozycji wszystkich tych osób, które w Rachowickiej przestrzeni dostrzegli piękno i zechcieli to piękno utrwalić na zdjęciu.  Autorami mogą być nie tylko mieszkańcy Rachowic, ale i osoby z zewnątrz odwiedzające  Rachowice. Publikować będziemy nadesłane albumy lub pojedyncze zdjęcia. Tematyka zdjęć może być dowolna. Mogą to być zdjęcia:   pejzaży, zwierząt, roślin, zjawisk natury,  ludzi, oryginalnych sytuacji itp.  Zapraszamy!

Rachowice widziane oczami Tomka Masarczyka

Rachowickie chmury w zdjęciach Bernadety Król (Beti Blue)

Rachowickie wiosenne chmury Zdjęcia wykonane przez Bernadetę Król ( Beti Blue – Pani od chmur)

 

 

 

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice