Gminna Spółka Wodna

Rachowicewtorek, 14 listopada 202316:17

Do Spółki Wodnej może przystąpić każdy właściciel gruntów na terenie Rachowic.

Celem działania spółki jest:

 1. Wykonywanie, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń służących do:
  • ochrony przed powodzią
  • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych
  • wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych
  • utrzymywania wód
 2. Udzielanie członkom spółki pomocy prawnej i technicznej w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

Do osiągnięcia celów spółki służą:

 • Składki pieniężne i inne świadczenia Członków
 • Świadczenia innych osób odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej
 • Dochody z majątku spółki
 • pomoc udzielona przez Państwo i jednostki Samorządu terytorialnego
 • Darowizny i dotacje innych osób prawnych i fizycznych.

Jak przystąpić do Gminnej Spółki Wodnej?

Deklaracja do pobrania tutaj: Deklaracja przystąpienia do gminnej spółki wodnej
Należy złożyć deklarację w wersji papierowej w UM Sośnicowice lub w skrzynce pocztowej przy ul. Bocznej 3 w Sierakowicach z dopiskiem „Spółka wodna”.
W roku 2023 opłata roczna wynosi: 20 zł od hektara, za każdy następny hektar 3 zł

Radni roznoszą informację o wysokości opłat po domach z początkiem nowego roku kalendarzowego, z terminem płatności do 15 kwietnia.

Więcej informacji nt. Gminnej Spółki Wodnej można uzyskać w UM Sośnicowice:
Pani Patrycja Tarska
Insp. ds. gospodarki wodnej i dzierżawy gruntów
Urząd Miejski w Sośnicowicach
/32/ 335-86-19

Statut GSW

starszy wpis: »

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2023 by Rada Sołecka Rachowice