Gorzkie Żale

E-strona Sołectwa Rachowicewtorek, 8 kwietnia 201411:00

phpThumbW najbliższą niedzielę – 13 kwietnia o g. 14,30 bądźmy jak najliczniej na nabożeństwie Gorzkie Żale w kościele w Rachowicach.
Gorzkie Żale powstały w Polsce na przełomie XVII i XVIII w. z ducha pobożności ludowej w okresie baroku. Do dzisiaj cała Polska śpiewa Gorzkie Żale oraz skupiska polonijne na emigracji. Nabożeństwo zachowało swą dawną formę, piękno archaicznego języka i chrześcijańską gorzkość.
Autentycznie chrześcijańska „gorzkość żalu” to taka „ku-Chrystusowa”. Ma swoje etapy: od współczucia (Chrystusowi) poprzez wdzięczność (Chrystusowi) do nawrócenia (ku Niemu, ku Jego słowu i Osobie, do wspólnoty życia z Nim). Przeszkodą w osiągnięciu takiego stanu jest nasze wewnętrzne rozkojarzenie, brak skupienia na tym, co w życiu ważne, twardość serca. Gorzki Żal to szansa nawrócenia i przemiany serca – a to jedyna droga do przemiany świata w duchu Chrystusowej Miłości.

starszy wpis: » « nowszy wpis:

Dodawanie odpowiedzi wyłączone.

Copyright ©2021 by Rada Sołecka Rachowice